Center for Mental Robusthed afholder løbende faglige inspirationsseminarer, som annonceres her.

 

Fagligt arrangement om arbejdsliv, robusthed og ledelse 30. maj 2017

Mens robusthedsbegrebet indtil for nogle få år siden mest var noget udviklingspsykologer og forskere var optaget af, er det nu blevet noget, alle har en holdning til. Hvorfor er robusthed blevet et buzzword? Måske fordi at vilkåret for langt de fleste på det danske arbejdsmarked er, at ressourcerne er knappe, økonomiske tilpasninger er hverdagskost og det er næsten blevet en kamp, at fastholde oplevelsen af mening i en hverdag under konstant forandring; og konsekvenserne er, at stress og dårlig trivsel blomstrer – både hos ledere og medarbejder.

Du kan glæde dig til en eftermiddag, hvor du vil høre professor emeritus i ledelsesfilosofi, Ole Fog Kirkeby, fortælle om robusthed i forhold til ledelse. Psykolog, Ph.d. Eva Hertz vil stille skarpt på diskrepansen mellem det hverdagsficerede begreb robusthed, og det vi ved fra fem årtiers psykologisk forskning.
Vi afslutter eftermiddagen med tapas og networking, og der vil være mulighed for at købe bogen ”Robust – lær at mestre modgang” til en særlig reduceret pris, i dagens anledning.

Målgruppe

Alle, der interesserer sig for arbejdsliv, robusthed og ledelse, og som ønsker at opnå en nuanceret forståelse af det populære begreb.

Program

16.00     Velkommen

16.10      ”Har du fået Robusthedsforstoppelse?” v/ Eva Hertz, Ph.d., Center for Mental Robusthed

Mens begrebet mental robusthed indtil for nogle få år siden levede et stille liv blandt udviklingspsykologer og forskere, er det i den grad blevet et buzz word og mange er næsten blevet allergisk overfor ordet, som følge af ”hverdagsficering” af begrebet. Men formlen for robusthed er mere aktuel end nogensinde. Med udgangspunkt i sin bog ”Robust – lær at mestre modgang” (Gyldendal Business 2017) beskriver Eva Hertz hvordan den stigende dehumanisering af arbejdslivet, den fremadstormende digitalisering af hele vores liv samt internalisering af presset for at opnå det perfekte liv, har store konsekvenser for vores mentale robusthed.

16.50     Pause

17.00     ”Det robuste – og det skrøbelige i ledelse” v/ Ole Fog Kirkeby, mag.art, dr.phil, og professor emeritus i ledelsesfilosofi på CBS

I sit oplæg vil Ole Fog Kirkeby differentiere mellem fire typer af robusthed og skrøbelighed, generelt og i lederskabet specifik, således at det bedste i disse to menneskelige indstillinger kan blive afklaret, og deres negative sider tydelige. Målet er at tegne en fysiognomi af den robuste skrøbelighed gennem billedet af det generøse lederskab. Ole Fog Kirkeby har udviklet det protreptiske koncept, en praksis for filosofiske dialoger, som han bruger til konsulent-, foredrags-, -uddannelses og –behandlingsopgaver i sin virksomhed.

17.45     Spørgsmål til begge oplæg

18.00     Tapas og networking

Pris

500 kr. prisen dækker oplæg og forplejning

Tilmelding

Send en mail med dit navn og arbejdssted til seminar@mentalrobusthed.dk.
Tilmelding er bindende. Obs. Antallet af deltagere er begrænset til 50 og vi opfordrer dig derfor til at tilmelde dig hurtigst muligt.

Tidligere faglige arrangementer

23. marts 2017

9. november 2016 – Mental robusthed og robuste fællesskaber

 • ”We are wired to connect” v/ Eva Hertz, Ph.d., Direktør, Center for Mental Robusthed.
 • ”Venligboerne – en fortælling om robuste fællesskaber” v/ Mads Nygaard, forfatter og medstifter af Venligboerne.

8. juni 2016 – Mental robusthed og ledelse

 • ”Psykologisk fleksibilitet i lederrollen” v/ Eva Hertz, Ph.d., Direktør, Center for Mental Robusthed.
 • ”Robuste forandringer og projekter” v/ Henrik Faarup, Managing Partner, Faarup & Partners.
 • ”Robuste organisationer og bæredygtig ledelse” v/ Steen Hildebrandt, Ph.d., Professor, Aarhus Universitet og Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet.

26. november 2015 – Mental robusthed hos børn & unge

 • ”Udvikling af mental robusthed hos FCK-talenter – at udvikle unge med tårnhøje ambitioner og under stort præstationspres, så de får et levedygtigt liv i og uden for fodboldkarrieren”
  v/ Brian Jensen, Master i Positiv Psykologi og Talentudvikler hos FCK
 • ”True Norths erfaringer med at styrke børn og unges mentale robusthed med afsæt i arbejdet med personlige og sociale kompetencer”
  v/ Nicolai Moltke-Leth, Master i Positiv Psykologi, cand. soc. og grundlægger af True North.
 • Reception for at fejre vores nye lokaler

23. januar 2014 – Mental robusthed og positiv psykologi

 • “Grib dagen, uanset hvad!” v/ Hans Henrik Knoop, cand.pæd.psych., President, European Network for Positive Psychology.
 • “East meets West” v/ Niels Viggo Hansen, Filosof, Ph.d., leder af Center for Forskning i Eksistens og Samfund.
 • “I kan også!” v/ Eva Hertz, Psykolog, Ph.d., Direktør i Center for Mental Robusthed.

27. november 2014 – Den plastiske hjerne og mentaltræning

 • ”Styrk din huskemuskel” v/ Troels Wesenberg Kjær, Speciallæge i klinisk neurofysiologi, Ph.d.
 • ”Intuition og fejlbeslutninger” v/ psykolog Anders Myszak, Center for Mental Robusthed.
 • ”VIA karakterstyrker” v/ Eva Hertz, Ph.d, Direktør, Center for Mental Robusthed.

18. juni 2013

”Den robuste virksomhed – fra mere til bedre” v/ Anne Skare Nielsen, Fremtidsforsker, Future Navigator.

” Meditation.
Fra klosterliv til massekultur og management-instrument ” v/ Niels Viggo Hansen, Filosof, Ph.d. og leder af leder Center for forskning i Eksistens og Samfund, Københavns Universitet.

”Robuste hjerner – udsatte medarbejdere kan trænes i mental robusthed” v/ Eva Hertz, psykolog, Ph.d., direktør, Center for Mental Robusthed.

15. november 2012

”Nu skal vi til at fokusere på mental fitness” v/ Eva Hertz, cand.psych., Ph.d, direktør for Center for Mental Robusthed.

”Mental Robusthedstræning i Forsvaret” v/Anders Mærkedahl Pedersen, oberstløjtnant og bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde.

”Store forandringsprojekter er som en mental maraton” v/Henrik Faarup, partner i Faarup & Partners.

Hvad søger du efter?