Mere compassion og robusthed på organisationsniveau

Vilkåret for langt de fleste på det danske arbejdsmarked er knappe ressourcer, løbende økonomiske tilpasninger og en kamp for at fastholde oplevelsen af mening i en hverdag under konstant forandring og uden stabile sociale knyttepunkter. Disse vilkår medfører i stigende grad stress og dårlig trivsel, fordi vores hjerner – vores vigtigste ressource – kommer under pres. Og det har også konsekvenser for kerneopgaven.

Som leder skal du levere resultater og sikre at opgaverne løses indenfor de givne rammer og vilkår. Men du er også selv under pres, såvel fra omverdenen som fra dig selv, et indre præstationspres, for at gøre det så godt som muligt. Det stiller store krav til den enkelte leder under disse vilkår – hvordan man håndterer disse komplekse betingelser og forventninger, og samtidig holder sig robust, skarp og motiveret, med lyst og begejstring til at træffe beslutninger, uden selv at blive træt og udbrændt. En del af løsningen ligger i øget compassion, som både handler om omsorgen for andre og for sig selv. Øget compassion er forbundet med højere grad af fleksibilitet og nysgerrighed, mere selvrefleksion, optimisme og gå-på-mod (også i modvind) – og så medvirker compassion til at begrænse selvkritik og bekymring.

Center for Mental Robusthed udbyder en unik Masterclass fordelt på to undervisningsdage, rettet mod både nye og erfarne ledere i private og offentlige organisationer. Denne Masterclass bygger på forskningsbaseret viden inden for robust ledelse. Den er udviklet til at styrke dit personlige lederskab med konkret viden og redskaber, og give dig greb om ledelse, der understøtter compassion og robusthed på organisationsniveau.

Formål & udbytte

Formålet er, at give lederen nye konkrete evidensbaserede redskaber og indsigt i de fem overordnede robusthedsfaktorer. På den første dag af Masterclass adresseres begrebet mental robusthed ud fra et psykologisk perspektiv, såvel som lederens egen mentale robusthed, idet lederen er en vigtig ressourcer i forhold til at sikre trivsel og motivation. Anden dag adresserer organisationens robusthed og hvordan ledelse kan fremme robusthed hos medarbejderne.

Denne Masterclass vil styrke din evne til at være en autentisk leder, der:

 • Kan understøtte medarbejderne i at håndtere oplevelse af mangel på mening, for lidt stabilitet og for mange forandringer.
 • Er i stand til at udvise den venlighed og forståelse, der ifølge forskningen er fundamentet i en succesfuld organisation.
 • Bidrager til at styrke den sociale arkitektur i organisationen, således at robusthed og psykologisk kapital kommer i fokus.

Som leder bliver du bedre til at

 • Udvise øget compassion og styrke din vilje til, og et engagement i, aktivt at forebygge og hindre egen og andres mistrivsel og lidelse på arbejdspladsen.
 • Bidrage til at skabe overblik over det, der har betydning for dine medarbejdere.
 • Bevare og udtrykke realistisk håb og optimisme i en tid, hvor mange føler sig pressede.
 • Bidrage til at skabe en kultur præget af positiv feedback og italesættelse af dét der går godt.
 • Styrke dine relationer til dine medarbejdere og dine lederkolleger, og skabe rammer for sparring og erfaringsudveksling.
 • Identificere dine medarbejderes styrker og bringe dem i spil.
 • Understøtte motivation og oplevet mening blandt dine medarbejdere.
 • Værne om din egen energi og engagement.

Indhold

Masterclass for ledere afholdes over to dage.

Dag 1 sætter fokus på lederens egen mentale robusthed

 • Hvad er robusthed egentligt? Det (misbrugte) buzzword tages under luppen og du lærer om de fem overordnede faktorer, der har betydning for vores robusthed.
 • Robusthedsfaktoren Selvregulering: At være leder sætter selvregulering under pres. Endel af løsningen er, at træne din iboende evne til at udvise compassion. Compassion handler både om omsorgen for andre og for sig selv – om at vende strømmen af meddelelser fra hypothalamus, der sender på ”mig-mig- og mig” kanalen til at være mere omsorgsfuld, mere forstående og fokuseret på vores gensidige afhængighed af hinanden.

Dag 2 sætter fokus på hvordan du leder på en måde, der fremmer robusthed blandt dine medarbejdere.

 • Med afsæt i robusthedsfaktorerne, arbejdes med fem psykologiske færdigheder, du som leder kan implementere i din organisation.
 • Vi arbejder med: Tankefælder og hvordan du undgår at de vokser? Hvordan man skaber et miljø for flow oplevelser? Hvordan du designer virksomhedens sociale arkitektur, så den understøtter relationsdannelse? Hvordan du identificerer dine medarbejderes styrker? Samt design af virksomhedens mødekultur.

Undervisere

Eva Hertz er psykolog, Ph.d og direktør i Center for Mental Robusthed. Hun har 25 års erfaring som psykolog, underviser og oplægsholder. Eva arbejder med trivsel, forebyggelse af stress og udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer med afsæt i anvendt positiv psykologi. Eva har tidligere været chef for strategisk lederudvikling i Region Hovedstaden, og desuden forfatter til bogen Robust – lær at mestre modgang (Gyldendal Business 2017). Eva er endvidere ekstern lektor i positiv psykologi ved Aarhus Universitet, samt leder af og gennemgående underviser på MRT® Træneruddannelsen.

Ida Hertz er cand. mag. i psykologi og kommunikation og specialkonsulent i Center for Mental Robusthed. Hun arbejder med undervisning i anvendt positiv psykologi, vidensformidling og innovation. Ida er specialiseret i udvikling af mentalt robuste medarbejdere og ledere, med særligt fokus på de dilemmaer som opstår i samspillet mellem mennesker og teknologi, always-on problematikker, projektstrukturer og grænseløshed i arbejdslivet. Ida er endvidere underviser på Folkeuniversitetets forelæsningsrække “Positiv psykologi i ledelse – robuste arbejdskulturer”, og på MRT® Træneruddannelsen.

Varighed og form

Masterclass for ledere afholdes over to dage, og udbydes to gange i 2017:

Hold 1 :  25. september kl. 9-16 og 9. oktober kl. 9-15.

Hold 2 :  6. december kl. 9-16 og 18. december kl. 9-15.

Formen vil bestå i en vekselvirkning af korte vidensoplæg, filmklip og illustrative øvelser, individuelle refleksionsøvelser, og gruppediskussioner. Undervisningen er praksisnær og inddrager ledernes erfaringer og problemstillinger. Afslutningsvis udarbejdes individuelle handleplaner for videreudvikling af dit teams robusthed.

Pris

12.700 kr. eksklusiv moms.

Prisen dækker test, kursusmateriale og forplejning

INFORMATIONSMØDE OM ROBUST LEDELSE

Onsdag den 3. maj fra kl.16:30-17:30 afholdes informationsmøde om robust ledelse. Kig forbi det gratis fyraftensmøde og bliv lidt klogere på, hvorfor det er relevant for dig som leder at beskæftige dig med såvel din egen som dine medarbejderes compassion og mentale robusthed, og hvilket udbyttet du kan forvente af den unikke Masterclass for ledere.

Tilmelding til mødet er nødvendig, på grund af begrænset antal pladser.

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Hvad søger du efter?