Det har central betydning for trivsel og arbejdsglæde, at man oplever at have mulighed for at bruge sine styrker på arbejdet. Forskning viser, at mennesker, der bruger deres styrker i arbejdssammenhænge er mere mentalt robuste, oplever mindre stress, er mere engagerede på arbejdet og har højere performance. Den positive psykologi tilbyder et effektivt værktøj til at arbejde med sine styrker. Det gælder hvad enten du er leder eller medarbejder.

Indhold

At have indsigt i egne styrker er den første forudsætning for at bruge dem. Styrker kan identificeres ved spørgeskemaet VIA Inventory of Strengths. Med afsæt i din personlige VIA-karakterstyrkeprofil, mødes du tre gange med din coach og drøfter arbejdsmæssige problemstillinger og reflekterer over nye løsninger. Formålet er, at få en dybere forståelse af hvordan du udfolder dine personlige signaturstyrker, og hvordan du kan anvende dine styrker på nye måder i arbejdssammenhænge (og evt. i ledelsesopgaven). Coaching går også i dybden med hvordan dine styrker opleves af andre. Det opleves som energigivende, og for mange er det overraskende, hvor kraftfuldt et værktøj coaching som samtaleform er.

Karakterstyrker og VIA universet

VIA er et klassifikationssystem udviklet af Christopher Peterson og Martin Seligman, der kategoriserer det bedste i mennesket. De har identificeret 24 styrker på tværs af kulturer og spørgeskemaet, VIA Inventory of Strengths, er i dag afprøvet af omkring 5 millioner mennesker på verdensplan.

Dine styrker er din psykologiske DNA/essens/kerne

  • Styrker kommer til udtryk i dine tanker, følelser og i din adfærd
  • Styrker udtrykkes i grader (mere/mindre)
  • Styrker optræder altid i flertal – som en akkord
  • Styrker er formet af konteksten – styrker er i mennesker – som er i kontekster
  • Styrker er generelt stabile over tid, men kan udvikles

VIA PRO rapporten – nu på dansk!

Det er med stor glæde at vi kan annoncere, at VIA sørgeskemaet og VIA PRO karakterstyrkeprofilen nu findes på dansk. Center for Mental Robusthed har i samarbejde med VIA instituttet og virksomhederne Gnist og O2 oversat VIA PRO rapporten til dansk. VIA profilen er nu endnu mere brugbar i en dansk kontekst.

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke styrkebaseret coaching?

Hvad søger du efter?