15. februar 2024
Af Ida Rahbek-Hertz
Vanskelige relationer og interaktioner med andre i arbejdslivet, er noget af det mest følelsesmæssigt belastende, og medvirker til både mistrivsel og stress på arbejdspladserne. Der findes mange metoder til at forebygge følelsesmæssig belastning i arbejdslivet, men compassiontræning er en af de mere virkningsfulde.

Compassion er vores evne til at kunne rumme ubehagelige følelser, svære situationer og vanskelige interaktioner med andre mennesker. Det er en iboende kapacitet der gør os i stand til at klare alt fra hverdagens bøvl til livets store storme.

Alle har prøvet at have en udfordrende samtale med en kollega, et familiemedlem eller en fremmed. Det er ubehageligt og kan være mentalt drænende. I situationen kan du reagere på forskellige vis, agerer du konstruktivt og med forståelse, eller reagerer du med frustration og irritabilitet?

Når jeg underviser i compassiontræning er en af mine vigtigste pointer, at compassion ikke kun er en ”blød” kompetence – COMPASSION ER EN BADASS FÆRDIGHED som kræver mod, eftertænksomhed og evnen til at bevare ro i kaos.

Compassion er nemlig både en følelse og en måde at tænke på, som kommer helt naturligt i visse situationer, afhængig af relationen. Men at agere med compassion er også et valg. Et valg du kan træffe, hvis du har trænet det. Compassion gør os mere robuste, når vi oplever stress, modgang eller svære ting, fordi vi bedre til at rumme vores følelser og agere hensigtsmæssigt med håb fremfor frygt, optimisme fremfor pessimisme, og oplevelsen af forbundethed frem for afstand og isolation.

For de ansatte ved Højgård Hestehospital har træning i mental robusthed og compassion skabt bedre trivsel. Mini mind breaks med åndedrætsøvelser, visualiserings- eller meditationsteknikker giver ro i kroppen og sindet, og medvirker til, at man kan vende tilbage til opgaverne med bedre overblik og træffe bedre beslutninger. Det har erfaringen vist på det danske hestehospital, efter de sidste forår gennemførte mentaltræningsprogrammet, som var designet til at forebygge stress og udbrændthed for ansatte, der har høj følelsesmæssig belastning i arbejdet.

Erfaringerne fra projektet er bl.a. blevet beskrevet i Dansk Veterinær Tidsskrift. Du kan læse artiklen her: https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2024/nr-1/hoejgaard-hestehospital-vil-goere-noget-ved-stress-og-udbraendthed-i-branchen/

#compassion #robusthed #trivsel #stressforebyggelse #centerformentalrobusthed

Billedet stammer fra Ashar, Andrews-Hanna, Dimidjian, & Wager forskning i empati vs. compassion, beskrevet i ”Empathic care and distress: predictive brain markers and dissociable brain systems”. Neuron, 2017.

Start typing and press Enter to search