Center for Mental Robusthed afholder løbende faglige inspirationsseminarer, som annonceres her.

 

Fagligt arrangement om arbejdsliv, robusthed og digitalisering

14. november 2017

Hvordan kan vi som mennesker, som organisationer og som samfund navigere i en digitaliseret verden? Hvordan kan vi udnytte mulighederne, og hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på? Hvordan påvirker de evige informationsstrømme vores mentale robusthed, og hvordan kan vi blive bedre til at passe på os selv? Kom og hør to eksperters bud på disse aktuelle spørgsmål. Du kan glæde dig til en eftermiddag, hvor speciallæge og innovationschef Imran Rashid lægger ud med at fortælle om kunsten at overleve i en digital verden. Derefter vil psykolog og Ph.d. Eva Hertz give et bud på 50 måder at understøtte din egen selvregulering med henblik på at styrke din mentale robusthed. Vi afslutter eftermiddagen med tapas og networking.

Målgruppe

Alle, der interesserer sig for robusthed, og hvordan vi passer på os selv og vores ressourcer i et krævende arbejdsliv i den digitaliserede verden.

Program

16.00     Velkommen

16.15      ”Din smartphone er din dopaminpusher” v/ Imran Rashid, speciallæge i almen medicin, forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver

Vi tjekker vores telefoner op imod 150 gange dagligt, og vi skal konstant bearbejde enorme mængder digital information. Dette har alvorlige konsekvenser for vores fysiske og mentale sundhed. Hvordan kan vi som mennesker, som organisationer og som samfund omfavne digitaliseringen og dens muligheder, og hvilke faresignaler skal vi være opmærksomme på? Med udgangspunkt i sin bog, “SLUK – kunsten at overleve i en digital verden” (april 2017), præsenterer speciallæge og innovationschef, Imran Rashid, nogle af konsekvenserne af den rivende digitale udvikling, som vi alle sammen er en del af, og han vil give nogle bud på strategier, som kan ruste os i den digitale tidsalder.

17.00     Pause

17.15     “50 måder at holde pauser på” v/ Eva Hertz, psykolog og Ph.d., stifter af Center for Mental Robusthed

Mange mennesker klager over, at de ikke kan “slukke” for deres strøm af tanker. Selv i fritiden oplever flere og flere, at deres tanker kredser omkring deres komplekse arbejdsliv. Vi har et legitimt fysiologisk behov for pauser – de hjælper os til at opbygge energi, ressourcer og overblik. Med udgangspunkt i sin bog, “Robust – lær at mestre modgang” (marts 2017), giver Eva Hertz en række eksempler på, hvordan vi kan skabe mikro-åndehuller i vores komplekse arbejdsliv, og anskueliggør, hvad man kan opnå hermed.

18.00     Tapas og networking

Tid og sted

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 16.00 – 19.00, Højbro Plads 6, 1. sal, 1200 København K

Pris og tilmelding

400 kr. Prisen dækker oplæg og forplejning. Send en mail med dit navn og arbejdssted til seminar@mentalrobusthed.dk og indbetal beløbet til Mobile Pay 48900 eller reg.nr. 9077 Kontonr. 4583980828 (Spar Nord). Tilmelding er først bindende ved indbetaling. Obs. Antallet af deltagere er begrænset til 50 og vi opfordrer dig derfor til at tilmelde dig hurtigst muligt.

Tidligere arrangementer

 

26. oktober 2017 – Debatmøde i København: Robusthed i praksis

Velkomst v/ Institutleder Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet.

“Hvorfor er robusthed relevant lige nu? Hvad betyder det? Hvad har flow med robusthed at gøre?” v/ Frans Ørsted Andersen, cand.pæd.psych. og cand.pæd.pæd., autoriseret psykolog og lektor, ph.d. DPU, Aarhus Universitet.

“Hvad er robusthed i praksis? Hvordan skaber følelsesregulering robusthed? Og hvordan gøres det?” v/ Malene Mygind, erhvervsøkonom med speciale i ledelse, cand.mag. i psykologi og sundhedsfremme.

“Med styrker som løftestang?” v/ Mette Marie Ledertoug, cand.pæd.psyk., master i positiv psykologi, ph.d.

“Hvorfor er positive sociale relationer så vigtige for vores robusthed?” v/ Eva Hertz, Psykolog, ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed.

“Mening i (arbejds)livet – en vej til robusthed?” v/ Nina Tange, cand.scient.soc. i organisationspsykologi, DPU, Aarhus Universitet.

Sted

DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Festsalen, lokale A220, Tuborgvej 164 – 2400 København NV.

30. maj 2017 – Arbejdsliv, robusthed og ledelse

”Har du fået Robusthedsforstoppelse?” v/ Eva Hertz, Ph.d., Center for Mental Robusthed

”Det robuste – og det skrøbelige i ledelse” v/ Ole Fog Kirkeby, mag.art, dr.phil, og professor emeritus i ledelsesfilosofi på CBS

23. marts 2017

9. november 2016 – Mental robusthed og robuste fællesskaber

 • ”We are wired to connect” v/ Eva Hertz, Ph.d., Direktør, Center for Mental Robusthed.
 • ”Venligboerne – en fortælling om robuste fællesskaber” v/ Mads Nygaard, forfatter og medstifter af Venligboerne.

8. juni 2016 – Mental robusthed og ledelse

 • ”Psykologisk fleksibilitet i lederrollen” v/ Eva Hertz, Ph.d., Direktør, Center for Mental Robusthed.
 • ”Robuste forandringer og projekter” v/ Henrik Faarup, Managing Partner, Faarup & Partners.
 • ”Robuste organisationer og bæredygtig ledelse” v/ Steen Hildebrandt, Ph.d., Professor, Aarhus Universitet og Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet.

26. november 2015 – Mental robusthed hos børn & unge

 • ”Udvikling af mental robusthed hos FCK-talenter – at udvikle unge med tårnhøje ambitioner og under stort præstationspres, så de får et levedygtigt liv i og uden for fodboldkarrieren”
  v/ Brian Jensen, Master i Positiv Psykologi og Talentudvikler hos FCK
 • ”True Norths erfaringer med at styrke børn og unges mentale robusthed med afsæt i arbejdet med personlige og sociale kompetencer”
  v/ Nicolai Moltke-Leth, Master i Positiv Psykologi, cand. soc. og grundlægger af True North.
 • Reception for at fejre vores nye lokaler

23. januar 2014 – Mental robusthed og positiv psykologi

 • “Grib dagen, uanset hvad!” v/ Hans Henrik Knoop, cand.pæd.psych., President, European Network for Positive Psychology.
 • “East meets West” v/ Niels Viggo Hansen, Filosof, Ph.d., leder af Center for Forskning i Eksistens og Samfund.
 • “I kan også!” v/ Eva Hertz, Psykolog, Ph.d., Direktør i Center for Mental Robusthed.

27. november 2014 – Den plastiske hjerne og mentaltræning

 • ”Styrk din huskemuskel” v/ Troels Wesenberg Kjær, Speciallæge i klinisk neurofysiologi, Ph.d.
 • ”Intuition og fejlbeslutninger” v/ psykolog Anders Myszak, Center for Mental Robusthed.
 • ”VIA karakterstyrker” v/ Eva Hertz, Ph.d, Direktør, Center for Mental Robusthed.

18. juni 2013

”Den robuste virksomhed – fra mere til bedre” v/ Anne Skare Nielsen, Fremtidsforsker, Future Navigator.

” Meditation.
Fra klosterliv til massekultur og management-instrument ” v/ Niels Viggo Hansen, Filosof, Ph.d. og leder af leder Center for forskning i Eksistens og Samfund, Københavns Universitet.

”Robuste hjerner – udsatte medarbejdere kan trænes i mental robusthed” v/ Eva Hertz, psykolog, Ph.d., direktør, Center for Mental Robusthed.

15. november 2012

”Nu skal vi til at fokusere på mental fitness” v/ Eva Hertz, cand.psych., Ph.d, direktør for Center for Mental Robusthed.

”Mental Robusthedstræning i Forsvaret” v/Anders Mærkedahl Pedersen, oberstløjtnant og bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde.

”Store forandringsprojekter er som en mental maraton” v/Henrik Faarup, partner i Faarup & Partners.

Hvad søger du efter?