I 2012 gennemførte Center for Mental Robusthed et banebrydende pilotprojekt i Forsvaret med fokus på forebyggelse af kampstress og mistrivsel hos udsendte soldater. Vi udviklede et mental robusthedstræningsprogram, som 130 kampsoldater fra Livgarden gennemførte inden udsendelse til Afghanistan. Gennem programmet lærte soldaterne metoder og redskaber til at optræne deres mentale robusthed, så de bedre kan håndtere de udfordringer, man møder som udsendt på mission. Soldaterne gennemførte et 40-timers undervisningsprogram med afsæt i anvendt positiv psykologi i Danmark inden udsendelse, og vedligeholdte træningen i Afghanistan med støtte fra vores specialudviklede MRT Smartphone App.

Træningen virker – resultaterne viser:
•    Et fald i symptomer på mistrivsel
•    Flere positive følelser
•    Mere fleksibel tænkning
•    Fokus på det, man kan kontrollere, også kaldet problem-fokuseret coping
•    Et fald i jobtilfredshed

De positive effekter af træningen varede ved efter 6 måneder i Afghanistan, og forsat 6 måneder efter hjemkomst. Hvor imod kontrolgruppen, en deling fra ISAF-14, viste et betydeligt fald i trivslen efter hjemkomst.

Projektet er støttet af Trepilefonden, Remmens Fond og Forsvarsforligets 8. mio. kr. pulje.

Modellen og træningsprogrammets resultater blev præsenteret på IPPAs Third World Congress on Positive Psychology, Los Angeles 2013 og på 7th European Conference on Positive Psychology, i Amsterdam, 2014.

Læs også den nyeste artikel “Mental robusthedstræning i Livgarden” fra marts 2016

mental_forsvaret_2017

3rd World Congress on Positive Psychology, 2013

De foreløbige resultater af robusthedstræningsprogrammet blev præsenteret på 3rd World Congress on Positive Psychology. Konferencen blev afholdt i juli 2013 i Los Angeles, USA, hvor 1.200 forskere og praktikere fra 54 lande deltog.

7th European Conference on Positive Psychology 2014

Konferencen blev afholdt i juli 2014 i Amsterdam, hvor flere end 800 forskere, praktikere og studerende fra hele verden deltog.

Center for Mental Robusthed var med på konferencen og bidrog med en poster præsentation, hvor de nyeste resultater fra projektet i Livgarden blev fremhævet.

Start typing and press Enter to search