I 2012 gennemførte Center for Mental Robusthed et banebrydende pilotprojekt i Forsvaret med fokus på forebyggelse af kampstress og mistrivsel hos udsendte soldater. Vi udviklede et mental robusthedstræningsprogram, som 130 kampsoldater fra Livgarden gennemførte inden udsendelse til Afghanistan. Gennem programmet lærte soldaterne metoder og redskaber til at optræne deres mentale robusthed, så de bedre kan håndtere de udfordringer, man møder som udsendt på mission. Soldaterne gennemførte et 40-timers undervisningsprogram med afsæt i anvendt positiv psykologi i Danmark inden udsendelse, og vedligeholdte træningen i Afghanistan med støtte fra vores specialudviklede MRT Smartphone App.

Træningen virker – resultaterne viser:
•    Et fald i symptomer på mistrivsel
•    Flere positive følelser
•    Mere fleksibel tænkning
•    Fokus på det, man kan kontrollere, også kaldet problem-fokuseret coping
•    Et fald i jobtilfredshed

De positive effekter af træningen varede ved efter 6 måneder i Afghanistan. Hvor imod kontrolgruppen, en deling fra ISAF-14, viste et betydeligt fald i trivslen efter hjemkomst.

Projektet er støttet af Trepilefonden, Remmens Fond og Forsvarsforligets 8. mio. kr. pulje.

Modellen og træningsprogrammets resultater blev præsenteret på IPPAs Third World Congress on Positive Psychology, Los Angeles 2013.

Læs også den nyeste artikel “Mental robusthedstræning i Livgarden” fra marts 2016

mental_forsvaret_2017

7th European Conference on Positive Psychology 2014

Konferencen blev afholdt i juli 2014 i Amsterdam, hvor flere end 800 forskere, praktikere og studerende fra hele verden deltog.

Mere end 100 oplæg om den nyeste viden og forskning blev præsenteret i løbet af tre et halvt døgn, hvor vi bl.a. fik mulighed for at høre de førende indenfor feltet; Barbara Fredrickson, Carmelo Vázquez, Mihaly Csikszentmihalyi og ikke mindst Hans Henrik Knoop, som netop havde videregivet titlen som President for ENPP (European Network for Positive Psychology) efter 4 år på posten.

Center for Mental Robusthed var med på konferencen og bidrog med en poster præsentation, hvor de nyeste resultater fra projektet i Livgarden blev fremhævet.

Hvad søger du efter?