I 2013 igangsatte Region Sjælland projekt ”Mening og sundhed” med det formål at inspirere regionens koncernledere, afdelinger, afsnit, ledere og medarbejdere i deres indsats for at skabe et engageret nærvær på arbejdspladserne og sørge for at den enkelte ikke bliver syg af sit arbejde.

Visionen for projekt Mening og Sundhed er at bidrage til realisering af en mere fremmende tilgang til arbejdsmiljøet i regionen, med øget fokus på en ressource- og mulighedsorienteret forståelse af sundhed og trivsel. Som et af mange initiativer i projektet, valgte Region Sjælland at udbyde mental robusthedstræningsforløb til alle interesserede i regionen.

”Mental robusthedstræning taler både ind i vores strategiarbejde i forhold til hele den fremmende tilgang og har skabt en stor interesse blandt medarbejdere og ledere. Samtidig er det en del af vores strategi i praksis, hvor vi gerne vil øge opmærksomheden på det dynamiske samspil mellem individ og organisation – for kun på den måde bliver vores organisation mere robust. Vi er hinandens arbejdsmiljø”

– Lene Winter Grøndahl, chefkonsulent, Koncern HR, Strategi og Udvikling, Region Sjælland.

September 2020 har mere end 900 ansatte på tværs af arbejdspladserne i regionen, gennemført mental robusthedstræningsforløbet og forløbet udbydes forsat i 2020 og 2021.

Start typing and press Enter to search