Lær at kultivere og fastholde positive følelser

På baggrund af den nyeste hjerneforskning inden for positiv psykologi ved vi i dag, at det er muligt at kultivere og fastholde positive følelser, og i løbet af dette 6 ugers program, vil vi lære dig hvordan!

Vores hjerne er plastisk – det betyder at forbindelser og netværk løbende ændrer sig, når vi bruger vores hjerne. Hver dag danner op i mod 2.000 nye hjerneceller – hvis vi tænker og handler på samme måde som vi plejer, indgår disse nye hjerneceller som support for det vi allerede kan, det bliver lettere at vælge de tanker og handlinger. Men vi kan også vælge at tænke og handle på nye måder, og derved benytte de nye hjerneceller til at danne nye neurale netværk. Det er sådan vi lære en ny færdighed.

Vi kan bl.a. blive bedre til at få øje på det gode der sker i hverdagen, det der virker, det som gør os stolte, taknemmelige eller giver os håb for fremtiden. Positivitet er nemlig en færdighed, og vi kan træne og styrke den igennem intentionel handling. Hvis vi aktivt gør en indsats for at kultivere og prøve at fastholde disse positive følelser, kan vi styrke netop de forbindelser i vores hjerne. Vil du lære metoder til at kultivere og fastholde positive følelser? Så tilmeld dig programmet i dag.

Indhold

  • Hvad er positivitet? Få en overskuelig indføring i forskningen bag positive følelsers indvirkning på udvikling, fysisk sundhed og psykologisk velbefindende.
  • Lær om forholdet mellem positive og negative følelser, om positivitetskvotienten og hvordan du kan påvirke denne gennem mental træning af enkle, men særdeles virksomme redskaber.
  • Positive følelser smitter. Opdag fordelene ved at dele positive følelser med andre, lær hvordan positivitetsresonans opstår og hvordan det har betydning for din mentale robusthed.
  • Få indsigt i Loving-Kindness-Meditation, en særlig analytisk meditationsform som forskere har påvist at man kan opnå positiv effekt med, efter blot tre ugers daglig meditation.
  • Styrk dine relationer. Kultiveringen af positive følelser har betydning, ikke kun for din egen trivsel, livsglæde og sundhed, men også for dine relationer og de sammenhænge du indgår i.

Hvorfor kultivere positive følelser?

Vi er født med to biologiske mekanismer, der henholdsvis hæmmer positive oplevelser og fremmer negative oplevelser. Det betyder, at hvis vi ikke aktivt gør noget for at booste vores positive følelser, vil det negative fylde mest. Positive følelser har betydning for din trivsel, dit fysiske helbred og dit psykologiske velbefindende.

Udbytte

Du vil blive introduceret til gennemtestede metoder til kultivering og fastholdelse af positive følelser, og programmet vil gøre dig fortrolig med de førende teorier og forskning inden for området med afsæt i anvendt positiv psykologi. Programmet er inspireret af den anerkendte hjerneforsker Barbara Fredrickson, Positive Emotions and Psychophysiology Laboratory (PEP Lab), The University of Carolina at Chapel Hill.

Programmet er opbygget over 6 uger, da du undervejs opbygger nye neurale netværk i hjernen, så fremt du laver øvelserne som instrueret.

Gennemgående underviser

_HEY8621a

Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation, chefkonsulent.

Målgruppe

Programmet henvender sig til alle, der ønsker at styrke deres psykologiske velbefindende, trivsel og glæde, i såvel privat- som i arbejdslivet.

Varighed og form

Programmet er hands-on med aktiv deltagerinvolvering, samt instruktion i og afprøvning af praksisnære øvelser. Der udstedes et kursusbevis efter gennemført program.

Undervisningsformen er 6 moduler af 2 timer – med et modul pr. uge. Hvert modul følges op af hjemmeopgaver i form at mentale øvelser som afprøves i hverdagen indtil næste uges undervisning.

På nuværende tidspunkt udbydes kurset kun til grupper af medarbejdere på arbejdspladsen. Er I en gruppe der gerne vil deltage i et 6 ugers program, så skriv til os og så vil vi lavet et tilbud til jer.

Hvis du søger et kursus, som du som enkeltperson kan tilmelde dig, er der robusthedstræningsprogrammet MRT, som udbydes 4 gange om året i København. Dette er ikke udelukkende et compassion/meditationskursus, men der indgår også både compassion træning og meditation: Du kan læse mere om dette kursus her: https://mentalrobusthed.dk/ydelser/mental-robusthedstraening/ .

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Start typing and press Enter to search