compassion_grafik_hjemmeside

Compassion Cultivation Training (CCT™)

I et arbejdsliv præget af hastige forandringer, opbrud i nære relationer og hvor mange føler sig pressede, kan vores empati og samarbejdsevner blive udfordret, og der er risiko for at vi trækker os fra sociale relationer og udvikler relationstræthed. Positive sociale relationer er en afgørende faktor for at udvikle og fastholde robusthed. Omvendt, så udgør fravær af sociale relationer, manglende oplevelse af social støtte og ensomhed samlet set de største risikofaktorer i forhold til vores mentale og fysiske helbred.

Nyere forskning viser at øget compassion er en del af løsningen. Compassion kan ikke direkte oversættes til dansk, for Compassion er noget andet og mere end empati og medfølelse.

Compassion er en multidimensionel proces som omfatter opmærksomhed og genkendelse af lidelse, følelse af bekymring og omsorg for den der lider, et ønske om at afhjælpe lidelsen og en parathed til at handle. Compassion er altså en kombination af kognitive processer og en følelsesmæssig tilstand som afstedkommer velvillighed og altruistisk adfærd, og styrker vores oplevelse af forbundethed med andre.

Compassion er medfødt, men forskning viser, at compassion kan trænes og udvikles ved intentionel mentaltræning.

Compassion er et nyere forskningsområde indenfor de sidste 15 år, men allerede nu ved vi, at der er en lang række fordele ved at træne compassion. Med mere compassion bliver vi mere rolige, mere modige og mere imødekommende overfor andre, på en sund og bæredygtig måde. Compassion mindsker udkørthed og oplevet følelsesmæssigt pres, styrker din mentale robusthed og hjælper dig med at holde fokus og følelsesmæssig balance. Compassion er også rettet mod dig selv (self-compassion) og det medvirker til at begrænse selvkritik og bekymring.

Compassion Cultivation Training (CCT™) er et otte-ugers forskningsbaseret uddannelsesprogram designet til at styrke din robusthed, din oplevelse af forbundethed med andre, og modvirke risikoen for “Empathetic Burnout”.

CCT™ kombinerer mindfulness og compassion meditationer, psykologi, hjerneforskning og praksisnære metoder til kultivering af compassion i hverdagen. Programmet er udviklet af CCARE, Stanford Medical School.

Compassion træning er relevant for os alle, men særligt for fagpersoner der arbejder med mennesker, sundhedspersonale, pædagoger, lærere og ledere.

Om underviseren

Underviser på programmet er Ida Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation, chefkonsulent i Center for Mental Robusthed. Ida er uddannet Compassion Cultivation Training (CCT™) Teacher fra Compassion Institute, Stanford University.

Hvornår

Hold 1: Forløber over 8 torsdage med start den 23. august

(Undervisning 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10)

Hold 2: Forløber over 8 mandage med start den 22. oktober

(Undervisning 22/10, 29/10, 5/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 – OBS ingen undervisning i uge 46)

Hold 3: Forløber over 8 torsdage med start den 10. januar 2019

(Undervisning 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2)

Varighed og form

8 uger – Gruppen mødes fysisk til undervisning 2 timer om ugen (kl.17-19) i Center for Mental Robusthed.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem intro til teoretisk viden og forskningen bag, guidede meditationer, refleksioner, diskussioner og praksisnære øvelser. Forløbet inddrager aktivt deltagernes egne erfaringer med forløbets meditationer.

Der er plads til op til 16 deltagere på holdet.

Hjemmearbejde

Ca. 30 minutter dagligt, seks dage om ugen (meditation ved hjælp af lydfiler + små hverdags øvelser).

Pris

4.375 kr. Hvis du tilmelder dig gennem dit arbejde, tillægges beløbet moms. Vi tilbyder reduktion i deltagerprisen hvis I tilmelder jer flere fra samme arbejdsplads samtidig.

Infomationsmøde

Næste infomøde er tirsdag den 25. september kl.17-18. Kom og hør mere om programmet og få svar på dine spørgsmål. Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig.

Er du interesseret i, at kurset bliver udbudt internt i din organisation?

Så kontakt os i dag og få et tilbud, tlf. 40403853 eller 26280909.

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Hvad søger du efter?