compassion_grafik_hjemmeside

Compassion Cultivation Training (CCT™)

Robusthed og compassion hænger sammen. I et arbejdsliv præget af hastige forandringer, opbrud i nære relationer og hvor mange føler sig pressede, er risiko for at vi udvikler stress, angst og udvikler relationstræthed som forsvar mod for høj følelsesmæssig belastning i arbejdslivet. Positive sociale relationer er en afgørende faktor for at udvikle og fastholde robusthed. Omvendt, så udgør fravær af sociale relationer, manglende oplevelse af social støtte og ensomhed samlet set de største risikofaktorer i forhold til vores mentale og fysiske helbred. Men hvordan kan være med lidelse hos os selv og andre, og indgå i sunde relationer?

Nyere forskning viser at compassiontræning er en del af løsningen. Compassion kan ikke direkte oversættes til dansk, for Compassion er noget andet og mere end empati og medfølelse.

Compassion er en multidimensionel proces som omfatter opmærksomhed og genkendelse af lidelse, følelse af bekymring og omsorg for den der lider, et ønske om at afhjælpe lidelsen og en parathed til at handle. Compassion er altså en kombination af kognitive processer og en følelsesmæssig tilstand som afstedkommer velvillighed og altruistisk adfærd, og styrker vores oplevelse af forbundethed med andre.

Læs mere om compassion her

Compassion er medfødt, men forskning viser, at compassion kan trænes og udvikles ved intentionel mentaltræning.

Compassion er et nyere forskningsområde indenfor de sidste 15 år, men allerede nu ved vi, at der er en lang række fordele ved at træne compassion. Med mere compassion bliver vi mere rolige, mere modige og mere imødekommende overfor andre, på en sund og bæredygtig måde. Compassion mindsker udkørthed og oplevet følelsesmæssigt pres, styrker din mentale robusthed og hjælper dig med at holde fokus og følelsesmæssig balance. Compassion er også rettet mod dig selv (self-compassion) og det medvirker til at begrænse selvkritik og bekymring.

Compassion Cultivation Training (CCT™) er et otte-ugers forskningsbaseret uddannelsesprogram designet til at styrke din robusthed, din oplevelse af forbundethed med andre, og modvirke risikoen for “Empathetic Burnout”.

CCT™ kombinerer mindfulness og compassion meditationer, psykologi, hjerneforskning og praksisnære metoder til kultivering af compassion i hverdagen. Programmet er udviklet af CCARE, Stanford Medical School.

Hvem er compassiontræning relevant for?

Compassiontræning er relevant for os alle, men særligt dig som leder, og for fagpersoner der arbejder med andre mennesker, herunder, psykologer, læger, sundhedspersonale, pædagoger og lærere.

Hvorfor er compassiontræning relevant for dig som leder?

Med øget compassion bliver du bedre til at holde FOKUS, bevare RO og OVERBLIK, samt skabe PSYKOLOGISK TRYGHED blandt dine medarbejdere, hvilket i stigende grad er nødvendige ledelseskompetencer i et komplekst arbejdsliv. Du kan styrke dit personlige lederskab ved at arbejde struktureret med din compassion og robusthed. Compassion er en relationel kompetence der indvirker på din evne til gensidig forståelse og evnen til at opbygge samarbejdsrelationer. Nyeste forskning viser, at øget robusthed og compassion er forbundet med REDUCERET STRESS, øget FOKUS og OPMÆRKSOMHED, højere grad af PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET, NYSGERRIGHED og KREATIVITET, mere SELVREFLEKTION og OPTIMISME. Compassion øger din kapacitet til at rumme såvel egne som andres følelser, og styrker din HANDLEKRAFT som leder. Compassion er altså noget, du kan og skal træne og kultivere, hvis du vil forebygge stress og sikre trivsel for dig selv og dine medarbejdere.

”Compassion er nøglen til at opnå succes – for dig selv, for dine medarbejdere og for din virksomhed”
– Jeff Weiner, CEO LinkedIn

Hvorfor er compassiontræning relevant for dig der arbejder med mennesker?

At arbejde med mennesker er både en kilde til oplevet mening og trivsel, men medfører samtidig en risiko for at udvikle relationstræthed eller udbrændthed. Som læge, psykolog, lærer eller pædagog er du i særlig risiko for at udvikle disse uhensigtsmæssige reaktioner som følge af langvarigt pres. Her hjælper træning af compassion dig så du bliver mere rolig og imødekommende overfor andre på en sund og bæredygtig måde. Compassion mindsker udkørthed og gør dig i stand til at håndtere følelsesmæssigt pres. Endvidere styrker compassion din robusthed, og hjælper dig med at holde fokus og følelsesmæssig balance. Når du retter compassion mod dig selv (self-compassion), medvirker det til at begrænse selvkritik og bekymring.

Om underviseren

Underviser på programmet er Ida Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation, chefkonsulent i Center for Mental Robusthed. Ida er certificeret Compassion Cultivation Training (CCT™) instruktør fra Compassion Institute, Stanford University.

Hvornår

Næste åbne CCT hold forløber over 8 mandage med start den 10. august 2020

Undervisning 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 2020.

Tidligere hold:

Hold 1: Start den 23. august 2018

Hold 2: Start den 22. oktober 2018

Hold 3: Start den 10. januar 2019

Hold 4: Start den 15. august 2019

Hold 5: Start den 9. januar 2020

Hold 6: Start den 2. marts 2020

Hold 7: Start den 2. marts 2020

Hold 8: Start den 6. marts 2020

Hold 9: Start den 6. marts 2020

Varighed og form

8 uger – Gruppen mødes fysisk til undervisning 2 timer om ugen (kl.17:30-19:30) i Center for Mental Robusthed.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem intro til teoretisk viden og forskningen bag, guidede meditationer, refleksioner, diskussioner og praksisnære øvelser. Forløbet inddrager aktivt deltagernes egne erfaringer med forløbets meditationer.

Der er plads til op til 20 deltagere på holdet.

Hjemmearbejde

Ca. 30 minutter dagligt, seks dage om ugen (meditation ved hjælp af lydfiler + små hverdags øvelser).

Pris

4.375 kr. Hvis du tilmelder dig gennem dit arbejde, tillægges beløbet moms.

Vi tilbyder reduktion i deltagerprisen hvis I tilmelder jer flere fra samme arbejdsplads samtidig, eller hvis I er en gruppe af privatpersoner som ønsker at deltage sammen.

Nyt stort projekt med støtte fra Velliv Foreningen

Som en del af en ny stort indsats for at styrke robusthed og forebygge stress, angst og udbrændthed, udbyder Center for Mental Robusthed i foråret 2020 Compassion Cultivation Training (CCT™), til grupper af medarbejdere og ledere. Velliv Foreningen har støttet projektet fordi det kan øge danskeres mentale helbred. Det er derfor gratis at deltage.

Målgruppen for projektet er personer, der møder høje krav og forventninger fra borgere, stor følelsesmæssig belastning i arbejdet, mange forandringer samt øgede krav om fleksibilitet og effektivitet. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet har alvorlige konsekvenser for helbredet og kan føre til søvnproblemer, stress, depression, angst og udbrændthed – med stor betydning ikke blot for den enkelte medarbejder, men også for kerneopgaven som skal løses i kontakten med borgerne.

Læs mere om projektet her

Er du interesseret i, at kurset bliver udbudt internt i din organisation?

Så kontakt os i dag tlf. 40403853 eller 26280909.

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Start typing and press Enter to search