Robuste foranderinger

Ledelse, psykologi og økonomi – i en helt ny og unik kombination 

Alt  for mange forandringer lykkes ikke, faktisk op mod 70 % viser statistikker. Og et stort antal medarbejdere bliver syge, når de udsættes for en uendelig række af meningsløse forandringer. Der er tale om et kæmpe spild af penge, ressourcer og muligheder. Men der findes løsninger, når man kombinerer fagdisciplinerne ledelse, psykologi og økonomi. 

Når organisatoriske forandringer ikke medfører de forventede resultater, forklares det ofte med lavt engagement fra medarbejderne – de har mistet motivationen. Men hvad vil det sige? Opleves forandringer som meningsløse, afspejles det i tab af produktion og øget sygefravær. Mange ledere er selv så pressede, at de ikke er i stand til at mobilisere psykisk overskud til at skabe den psykologiske tryghed i organisationen, der er en grundlæggende forudsætning for, at mennesker kan trives og bidrage konstruktivt. Derfor fokuserer kurset på tre centrale ledelseskompetencer, der understøtter robuste forandringer: Lederes evne til at udvis nærvær, at agere uselvisk og at lede med compassion. En anden central forudsætning for at lykkes med forandringer, er at den enkelte leder mestrer ”hårde” kompetencer indenfor strategi, business cases, gevinstrealisering og porteføljestyring. Kurset Robuste forandringer – ledelse, psykologi og økonomi giver dig en helhedstilgang til at skabe robuste forandringer. 

Kurset afholdes i samarbejde med Faarup & Partners

DIT UDBYTTE 

Som leder bliver du bedre til at: 

  • Overskue en forandring og sikre en proces, der tilgodeser både de forretningsmæssige og menneskelige behov 
  • Øge organisationens evne til at realisere de forventede effekter af en forandring
  • Forstå, overskue, stille krav til og kvalitetssikre business cases
  • Prioritere og vælge de forandringer, som giver mest værdi
  • Understøtte motivation og oplevet mening blandt medarbejderne
  • Værne om din egen energi og engagement

INDHOLD 

Som leder skal du levere resultater og sikre, at opgaverne løses indenfor givne rammer og vilkår. Det stiller store krav til den enkelte leder at håndtere komplekse betingelser og forventninger, og samtidig holde sig robust, skarp og motiveret, med lyst og begejstring til at træffe beslutninger, uden selv at blive træt og udbrændt. Vi adresserer dette gennem disse hovedtemaer: 

  • Ledelse af forandringer – fra a til z 
  • Din egen robusthed 
  • Vær skarp på business cases og gevinstrealisering
  • Ledelse, der fremmer organisationens robusthed 

 Det meste er færdigheder som med øvelse og træning kan læres. Det nye er kombinationen. 

STRUKTUR OG FORM 

Kurset omfatter 2 moduler af hver 2 dage samt efterfølgende 2 halve dages opfølgende træningscoaching. Hver af de 4 undervisningsdage på de 2 moduler har såvel et forretningsmæssigt som et psykologisk fokus. Undervisningsformen vil bestå i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer. Formålet med træningscoachings er at give sparring på implementering af redskaberne efterfølgende samt erfaringsudveksling og inspiration fra de andre ledere. 

UNDERVISERE 

Du bliver undervistHenrik Faarup, stifter og managing partner i Faarup & Partners samt  

Eva Hertz, psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed.  

Målgruppe

Du er ledelsesansvarlig / beslutningstager omkring forandringer og har personaleansvar. Niveaumæssigt er du forretningschef, direktør, afdelingsleder, centerchef eller tilsvarende. Du har brug for ny viden og inspiration for at kunne beherske de bedste og mest anerkendte metoder og værktøjer, så du kan navigere effektivt i et arbejdsliv, hvor forandringer fylder rigtigt meget. 

Datoer 

 Modul 1: 16. og 17. september 2019

Modul 2: 10. og 11. oktober 2019 

1. Opfølgende coaching: 7. november

2. Opfølgende coaching: 26. november

TILMELDING https://faaruppartners.dk/robuste-forandringer/ 

Start typing and press Enter to search