Forebyggelse med positiv psykologi

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation, og resultater, gennem træning af mental robusthed.

Overalt bliver mennesker i stigende grad mødt med krav om forandringsparathed, høj fleksibilitet og effektivitet. Det kræver mental robusthed at holde fast i gnisten, at udvikle sig og at undgå stress. Mental robusthed gør os i stand til at navigere under pres i arbejdslivet – og i vores liv generelt.
Brænder du for at fremme mental sundhed, trivsel, positiv udvikling og forebyggelse af stress i egen organisation, så er MRT Træneruddannelsen for dig.

Adgangskrav

Det er en forudsætning, at du inden uddannelsen starter, selv har deltaget på et MRT forløb. Endvidere skal du have gennemført en 4 ugers personlig MRT-træningsplan som minimum.

Udbytte

 • Du får en grundig indføring i positiv psykologi og de robusthedsfaktorer og øvelser, der indgår i vores gennemprøvede koncept MRT (Mental Robusthedstræning).
 • Du får forskningsbaseret viden og evidensbaserede øvelser.
 • Du får kompetencer til at planlægge, lede og gennemføre mental robusthedstræningsforløb internt i egen organisation.
 • Du lærer at bruge testen VIA Inventory of Strengths på individ- og team-niveau.
 • Du lærer at undervise i stresshåndtering, vejrtrækningsteknikker og bodyscan meditation.
 • Du får en komplet pakke med undervisningsmateriale og en træner app med ekstra ressourcer.
 • Du bliver årligt inviteret til én dags vedligeholdelse af træning, opdatering af øvelser, nye øvelser og introduktion til ny forskning på området.

Indhold

Modul 1

Intro til Positiv Psykologi – en ”ny” psykologi om well-being, mental sundhed og betydningen af positive følelser

 • Hedonisk lykke, eudaimonisk lykke og PERMA faktorer
 • Hjernens plasticitet og måder at træne hjernen
 • VIA Inventory of Strengths
 • Styrker og trivsel hos individer
 • Psykometri, validitet, reliabilitet og test-etik

Modul 2

 • Social støtte og netværk
 • Social robusthed og robuste teams
 • Selvregulering og stresshåndtering
 • Energi-forvaltning
 • Åndedrættet og meditation
 • Udøvelse af self-compassion
 • Positiv affekt og positive emotioner
 • Kognitive færdigheder og mentalt fokus på kontrollerbare forhold

Modul 3

 • Pædagogik og facilitering
 • Mød uddannede MRT Trænere fra tidligere hold
 • Robusthed i organisationer og robuste forandringer
 • Ledighedsstress og mental robusthed
 • Mental robusthed for unge
 • Eksamen

Studiedage

Du skal planlægge tid til 6 selv-studiedage med hjemmeopgaver, hvoraf den første ligger inden uddannelsens start.

Litteratur

En del af litteraturen vil være på engelsk. Der udleveres atikler, en fagbog og læsevejledninger. Litteraturen inddrages aktivt i undervisningen.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er en formidlingsopgave. Deltageren præsenterer en 3-siders synopsis, og modtager feedback (bestået/ikke bestået) på eksamensdagen af uddannelsens underviser.

Hvor

Undervisningen foregår i Center for Mental Robusthed, Højbro Plads 6, 1. sal, København K.

Pris

35.900 kr. ekskl. moms.

I prisen indgår:

 • 9 undervisningsdage inkl. forplejning
 • Litteratur og artikler
 • Undervisningsmateriale til brug ved efterfølgende gennemførelse af MRT forløb, internt i egen organisation.

Målgrupper

 • Psykologer, HR-konsulenter og HR-partnere
 • Arbejdsmiljøledere og interne konsulenter
 • Professionelle som arbejder med undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Form

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, træning i smågrupper, øvelser og gruppesupervision. Uddannelsen stiller krav om ansvarlighed, engagement og aktiv deltagelse. Der forudsættes 90% fremmøde.

Datoer for undervisning 2021 – hold 7:

 • Modul 1: 16. – 18. juni 2021, kl. 9 – 16
 • Modul 2: 30. august – 1. september 2021, kl. 9 – 16
 • Modul 3: 17. – 19. november 2021, kl. 9-16

Undervisere

Gennemgående undervisere på Træneruddannelsen er Eva Hertz og Ida Hertz.

Tilmelding

Indsend en motiveret ansøgning via kontaktformularen nedenfor med beskrivelse af:

 • Din baggrund
 • Din motivation
 • Hvordan du vil bruge din uddannelse

TILMELDINGSFRIST 15. MAJ

Download pjece om uddannelsen

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Start typing and press Enter to search