Forebyggelse med positiv psykologi

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation, og resultater, gennem træning af mental robusthed.

Overalt bliver mennesker i stigende grad mødt med krav om forandringsparathed, høj fleksibilitet og effektivitet. Det kræver mental robusthed at holde fast i gnisten, at udvikle sig og at undgå stress. Mental robusthed gør os i stand til at navigere under pres i arbejdslivet – og i vores liv generelt.
Brænder du for at fremme trivsel, positiv udvikling og forebyggelse af stress i egen organisation, så er MRT Træneruddannelsen for dig.

Adgangskrav

Det er en forudsætning, at du inden uddannelsen starter, selv har deltaget på et MRT forløb. Endvidere skal du have gennemført en 4 ugers personlig MRT-træningsplan som minimum.

Udbytte

 • Du får en grundig indføring i positiv psykologi og de robusthedsfaktorer og øvelser, der indgår i vores gennemprøvede koncept MRT (Mental Robusthedstræning).
 • Du får forskningsbaseret viden og evidensbaserede øvelser.
 • Du får kompetencer til at planlægge, lede og gennemføre mental robusthedstræningsforløb internt i egen organisation.
 • Du lærer at bruge testen VIA Inventory of Strengths på individ- og team-niveau.
 • Du lærer at undervise i stresshåndtering, vejrtrækningsteknikker og bodyscan meditation.
 • Du får en komplet pakke med undervisningsmateriale og en træner app med ekstra ressourcer.
 • Du bliver årligt inviteret til én dags vedligeholdelse af træning, opdatering af øvelser, nye øvelser og introduktion til ny forskning på området.

Indhold

Modul 1

Intro til Positiv Psykologi – en ”ny” psykologi om well-being, happiness og betydningen af positive følelser

 • Hedonisk lykke, eudaimonisk lykke og PERMA faktorer
 • Den robuste ”fænotype”Trait/state teorier og epigenetik
 • Hjernens plasticitet og måder at træne hjernen
 • VIA Inventory of Strengths
 • Styrker og trivsel hos individer
 • Psykometri, validitet, reliabilitet og test-etik

Modul 2

 • Sociale beskyttende faktorer og udforskende samtale- og responsteknik
 • Social støtte og netværk
 • Social robusthed og robuste teams
 • Selvregulering og stresshåndtering
 • Energi-forvaltning
 • Åndedrættet og meditation
 • Udøvelse af self-compassion
 • Positiv affekt og positive emotioner
 • Kognitive færdigheder og mentalt fokus på kontrollerbare forhold

Modul 3

 • Psykologisk kapital og robuste forandringer
 • Håb, optimisme, self-efficacy og mental robusthed
 • Mental robusthed uden for arbejdslivet – at navigere igennem dagpengesystem og tab af mening
 • Mental robusthed i børnehøjde – mentaltræning i et pædagogisk perspektiv
 • Eksamen

Studiedage

Du skal planlægge tid til 6 selv-studiedage med hjemmeopgaver, hvoraf den første ligger inden uddannelsens start.

Litteratur

En del af litteraturen vil være på engelsk. Der udleveres atikler, en fagbog og læsevejledninger. Litteraturen inddrages aktivt i undervisningen.

Hvor

Undervisningen foregår i Center for Mental Robusthed, Højbro Plads 6, 1. sal, København K.

Pris

35.900 kr. ekskl. moms.

I prisen indgår:

 • 9 undervisningsdage inkl. forplejning
 • Litteratur og artikler
 • Træner app med ekstra ressourcer
 • Undervisningsmateriale til brug ved efterfølgende gennemførelse af MRT forløb, internt i egen organisation.

Målgrupper

 • Psykologer, HR-konsulenter og HR-partnere
 • Arbejdsmiljøledere og konsulenter
 • Professionelle som arbejder med undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Form

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg inkl. videoer, træning, øvelser og gruppesupervision.

Uddannelsen stiller krav om ansvarlighed, engagement og aktiv deltagelse.

Datoer for undervisning 2021 – hold 7:

 • Modul 1: 16. – 18. juni 2021, kl. 9 – 16
 • Modul 2: 30. august – 1. september 2021, kl. 9 – 16
 • Modul 3: 17. – 19. november 2021, kl. 9-16

Undervisere

Gennemgående undervisere på Træneruddannelsen er Eva Hertz og Ida Hertz.

I løbet af uddannelsen vil du også møde forskellige gæsteundervisere, bl.a.:

Troels W. Kjær, som er hjerneforsker og overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus og Københavns Universitet. Troels er en af landets førende eksperter inden for hjernen samt viden om, hvordan den påvirkes af forskellige faktorer og stimuli,  og kan trænes igennem øvelser, der styrker vores hukommelse, overblik og koncentrationsevne. Troels er også medforfatter til bogen “Kniv Skarp På  6 Uger”.

Gitte Bøgedal er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Koncern HR, Region Sjælland. Gitte arbejder med strategisk udvikling af arbejdsmiljøindsatsen, ud fra en fremmende arbejdsmiljøtilgang. Gitte underviser på mental robusthedstræningsforløb i regionen, som godt 500 ansatte på tværs af arbejdspladserne i regionen har gennemført, siden 2014.

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Start typing and press Enter to search