Forebyggelse med positiv psykologi

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation, og resultater, gennem træning af mental robusthed.

Overalt bliver mennesker i stigende grad mødt med krav om forandringsparathed, høj fleksibilitet og effektivitet. Det kræver mental robusthed at holde fast i gnisten, at udvikle sig og at undgå stress. Mental robusthed gør os i stand til at navigere under pres i arbejdslivet – og i vores liv generelt.
Brænder du for at fremme mental sundhed, trivsel, positiv udvikling og forebyggelse af stress i egen organisation, så er MRT® Træneruddannelsen for dig.

Adgangskrav

Det er en forudsætning, at du inden uddannelsen starter, selv har deltaget på et MRT® forløb. Endvidere skal du have gennemført som minimum en 4 ugers personlig MRT®-træningsplan.

Udbytte

 • Du får en grundig indføring i positiv psykologi og de robusthedsfaktorer og øvelser, der indgår i vores anerkendte evidensbaserede koncept MRT® (Mental robusthedstræning)
 • Du får forskningsbaseret viden og evidensbaserede øvelser
 • Du får kompetencer til at planlægge, lede og gennemføre mental robusthedstræningsforløb internt i egen organisation
 • Du lærer at bruge testen VIA Inventory of Strengths på individ- og team-niveau
 • Du lærer at undervise i stresshåndtering, vejrtrækningsteknikker og bodyscan meditation
 • Du får en komplet pakke med undervisningsmateriale, når du skal undervise på MRT forløb
 • Du bliver årligt inviteret til én dags vedligeholdelse af træning, opdatering af øvelser, nye øvelser og introduktion til ny forskning på området

Indhold

Modul 1

Intro til Positiv Psykologi – en ”ny” psykologi om well-being, mental sundhed og betydningen af positive følelser

 • Hedonisk lykke, eudaimonisk lykke og PERMA faktorer
 • Hjernens plasticitet og måder at træne hjernen
 • VIA Inventory of Strengths
 • Styrker og trivsel hos individer
 • Psykometri, validitet, reliabilitet og test-etik

Modul 2

 • Social støtte og netværk
 • Social robusthed og robuste teams
 • Selvregulering og stresshåndtering
 • Energi-forvaltning
 • Åndedrættet og meditation
 • Compassion og self-compassion
 • Positiv affekt og positive emotioner
 • Kognitive færdigheder og mentalt fokus på kontrollerbare forhold

Modul 3

 • Pædagogik og facilitering
 • Mød uddannede MRT Trænere fra tidligere hold
 • Robusthed i organisationer og robuste forandringer
 • Ledighedsstress og mental robusthed
 • Mental robusthed for unge og andre specifikke målgrupper
 • Eksamen

Studiedage

Du skal planlægge tid til 6 selv-studiedage med hjemmeopgaver, hvoraf den første ligger inden uddannelsens start.

Litteratur

En del af litteraturen vil være på engelsk. Der udleveres atikler, en fagbog og læsevejledninger. Litteraturen inddrages aktivt i undervisningen.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er en formidlingsopgave. Deltageren præsenterer en 3-siders synopsis, og modtager feedback (bestået/ikke bestået) på eksamensdagen af uddannelsens underviser.

Pris

39.500 kr. ekskl. moms.

I prisen indgår:

 • 8 undervisningsdage
 • Litteratur og artikler
 • Undervisningsmateriale til brug ved efterfølgende gennemførelse af MRT® forløb, internt i egen organisation.

Målgrupper

 • Psykologer, HR-konsulenter og HR-partnere
 • Arbejdsmiljøledere og interne konsulenter
 • Professionelle som arbejder med undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Form

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, træning i smågrupper, øvelser og gruppesupervision. Uddannelsen stiller krav om ansvarlighed, engagement og aktiv deltagelse. Der forudsættes 90% fremmøde.

Undervisere

Gennemgående undervisere på Træneruddannelsen er Eva Hertz og Ida Rahbek-Hertz.

Tilmelding

Indsend en motiveret ansøgning via kontaktformularen nedenfor med beskrivelse af:

 • Din baggrund
 • Din motivation
 • Hvordan du vil bruge din uddannelse

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Start typing and press Enter to search