Stor efterspørgsel på robusthedstræning (MRT®)

Vil du også lære, hvordan du bliver mere mental robust? Åbent MRT® afholdes tre gange om året, i februar, juni og oktober, i København og Snekkersten.

De næstkommende kurser afholdes:

Den 18. – 20. juni 2018, Center for Mental Robusthed, København

Den 23. – 25. oktober 2018, MBK kursuslokaler, København

MRT® er et 3-dages kursus, hvor du får konkrete redskaber, der øger din mentale robusthed. Som en del af kurset får du en personlig VIA PRO rapport, som identificerer dine styrker, samt en times individuel coaching med gennemgang af din karakterstyrkeprofil. For at understøtte din træning, får du adgang til vores specialudviklede MRT App til smartphones, som med instruktioner og træningsmoduler understøtter træningen.

Kurset er åbent for alle og udbydes i samarbejde med Djøf, men du behøver ikke at være medlem af Djøf.

Virksomhedstilpasset MRT® til medarbejdere og ledere

Virksomhedstilpasset MRT® er et program til virksomheder, grupper og organisationer, som opbygger og forstærker mental robusthed, og som sikrer holdbare resultater.

Forberedelse

Forud for selve træningen afdækker vi jeres særlige problemstillinger. Vi benytter interviews, samt jeres APV- og trivselsundersøgelser. På baggrund heraf tilpasser vi øvelseseksempler, så de matcher virkeligheden i jeres organisation. Forud for træningen udfylder hver enkelt deltager VIA Inventory of Strengths, som afdækker ens styrker, og MRT-survey, som giver et øjebliksbillede af hans/hendes psykologiske velbefindende.

Kurset

MRT® er et 20 timers forløb, hvor du får ny viden og konkrete evidensbaserede redskaber til at styrke din mentale robusthed, en personlig VIA PRO rapport der identificerer dine styrker, samt en smartphone-app til vedligeholdelse og sikring af varig effekt. Under MRT® programmet trænes de enkelte robusthedsfaktorer og de tilhørende evidensbaserede øvelser, som øger den mentale robusthed for individet og robustheden på gruppe- og organisationsniveau.

Man lærer metoder til:

 • At analysere problemer, sætte dem i et større perspektiv
 • At holde fokus på det, du rent faktisk kan kontrollere gennem realistisk optimisme
 • At kultivere og fastholde positive følelser
 • Positiv kommunikation og at styrke dit netværk
 • At passe på dig selv gennem stresshåndtering og meditation
 • Forstå og bringe dine psykologiske styrker og ressourcer i spil

Forsat træning

Med mental træning styrker du nye neurale netværk i din hjerne. Det kræver, at du træner regelmæssigt. For at understøtte din træning, får du adgang til vores specialudviklet MRT App til smartphones, som med instruktioner og træningsmoduler understøtter træningen.

MRT forløbet giver:

 • Indsigt i dine psykologiske ressourcer og hvordan du bringer dem i spil
 • Konkrete redskaber der øger din mentale robusthed
 • En personlig trænings-app til vedligeholdelse af træningen
 • En VIA-rapport med indgående beskrivelse af dine styrker
 • MRT Survey der måler på psykologisk velbefindende og din mentale robusthed før og efter træning.

Form

Selve træningen består af en vekselvirkning mellem korte oplæg, gruppediskussioner, instruktion i og afprøvning af øvelser. Undervisningen er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

Fastholdelse

For at sikre støtte til og fastholdelse af træning anbefaler vi opfølgende trænings-coaching, hvor I mødes i mindre grupper, 2 x ½ dag med underviserne fra Center for Mental Robusthed, med henblik på sparring vedr. egen-træning – og i sidste ende at få størst muligt udbytte af den mentale robusthedstræning. Coachingen kan også foregå som individuel opfølgning.

Forankring

MRT® forløbet er også adgangsgivende til MRT® Træneruddannelsen. Med henblik på efterfølgende forankring af de nye tilgange i organisationen/virksomheden, tilbyder vi MRT® Træneruddannelsen. En intern MRT® Træner kan efterfølgende fungere som tovholdere/mentorer for de øvrige ansatte, og være ansvarlig for gennemførelse af interne MRT® forløb og forankring af MRT redskaberne i organisationen fremadrettet. (Læs mere under MRT® Træneruddannelsen).

Kontakt os vedrørende et tilbud på virksomhedstilpasset MRT®

Tlf. 40403853

Varighed

20 timer

Målgruppe

Alle – ledere som medarbejdere – der vil øge trivsel, arbejdsglæde, fokus og forebygge stress.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig?

Hvad søger du efter?