CMR_slide_Terapi

Psykologisk samtalebehandling hos Eva Hertz

Selvom Center for Mental Robustheds primære fokus er på forebyggelse, er det muligt at få individuel-, par- eller familiesamtaler. Ring direkte til Eva Hertz på 4040 3853 og bestil en tid.

Om Eva Hertz

Jeg er uddannet klinisk autoriseret psykolog med speciale i behandling af voksne fra Københavns Universitet i 1991, og har erhvervet Ph.d. graden fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Jeg har en række efteruddannelser, blandt andet 3-årig uddannelse som gruppeanalytisk psykoterapeut fra Institut fra Gruppeanalyse, klinisk hypnose, parbehandling, kognitiv terapi og ACT.

Jeg samarbejder med diverse sundhedsforsikringer, herunder Falck Health Care, Mølholm Forsikring og Dansk Sundhedssikring. Nedenfor skitserer jeg de mest almindelige problemstillinger, som mine klienter henvender sig med.

Stress

Stress rammer næsten hver 3.dansker og optræder i indenfor alle erhverv og aldersgrupper. Langvarig stress er særdeles helbredsskadeligt, og ikke sjældent ses depression som følge af langvarig stressbelastning, med uarbejdsdygtighed til følge.

En sygemelding pga. stress kan afkortes ved samtalebehandling, og jeg foretager en faglig vurdering af i hvilken grad de mentale funktioner er påvirkede, og behandlingsindsatsen rettes herefter. Du får rådgivning, vejledning, støtte og redskaber til stresshåndtering, der forebygger at stress opstår igen.

Depression

Depression er en alvorlig og meget almindelig sygdom. Den berører såvel følelser, tanker samt kroppens funktioner. Vedvarende stress, belastninger, fysisk sygdom og misbrug kan udløse en depression. En depression kan være ødelæggende for arbejdslivet, parforholdet og det sociale liv.

En depression er altid behandlingskrævende. Det er ikke muligt bare at ”tage sig sammen”. Jeg foretager en vurdering af sværhedsgraden af symptomerne ved behandlingens start og undervejs. Samtalebehandling afhjælper de belastende symptomer og udgør et sikkerhedsnet for den enkelte igennem en vanskelig periode.

Eksistentielle temaer

Eksistentielle temaer handler om det, som er en central del af menneskers livsbetingelse, at vi ikke ved, hvad livet bringer os, at valg og tilfældigheder har en markant betydning for vores liv og at nærheden til andre mennesker medfører risiko for at miste.

Vi lever ofte godt under disse livsbetingelser, men i særlige perioder kan disse livsbetingelser fylde meget, fx ved skilsmisse, sygdom eller familieproblemer. Et samtaleforløb giver indsigt i nye handlemuligheder og valg, der ikke umiddelbart var åbenlyse, og giver en oplevelse af større frihed.

Parforhold

Et givende parforhold kommer ikke af sig selv – det skal passes og plejes for at blive langtidsholdbart. Den gængse opfattelse – at partneren skal ændre sig – afhjælper sjældent problemerne. Et kortere samtaleforløb kan hjælpe forholdet tilbage på sporet – eller synliggøre hvad der skal til, for at parforholdet igen kan blive den kilde til intens nærhed og lykke, som var udgangspunktet for pardannelsen.

Start typing and press Enter to search