Det har central betydning for trivsel og arbejdsglæde, at man oplever at have mulighed for at bruge sine styrker på arbejdet. Forskning viser, at mennesker, der bruger deres styrker i arbejdssammenhænge er mere mentalt robuste, oplever mindre stress, er mere engagerede på arbejdet og har højere performance. Den positive psykologi tilbyder et effektivt værktøj til at arbejde med sine styrker. Det gælder hvad enten du er leder eller medarbejder.

Indhold

At have indsigt i egne psykologiske styrker er en forudsætning for at arbejde mere aktivt med at bringe dem i spil. Styrker kan identificeres ved spørgeskemaet VIA Inventory of Strengths. Forud for dit coachingforløb udfylder du spørgeskemaet og modtager din personlige VIA-karakterstyrkeprofil. Herefter mødes du fem gange med din styrkecoach, og med afsæt i din VIA-karakterstyrkeprofil drøfter vi arbejdsmæssige problemstillinger og reflekterer over nye løsninger. I forløbet arbejder vi som udgangspunkt med AWARE og GROW modellerne.

Formålet er, at få en dybere forståelse af hvordan du udfolder dine personlige signaturstyrker, og hvordan du kan anvende dine styrker på nye måder i arbejdssammenhænge (og evt. i ledelsesopgaven). Coaching går også i dybden med hvordan dine styrker opleves af andre. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af fremadrettet handlingsplan, og mulighed for aftale om opfølgning. Det opleves som energigivende, og for mange er det overraskende, hvor kraftfuldt et værktøj coaching som samtaleform er.

Karakterstyrker og VIA universet

VIA er et klassifikationssystem udviklet af psykologerne Christopher Peterson og Martin Seligman, der kategoriserer det bedste i mennesket. Gennem mange års forskning har de identificeret 24 styrker, på tværs af kulturer, og VIA Inventory of Strengths, er i dag afprøvet af mere end 5 millioner mennesker på verdensplan.

Dine styrker er din psykologiske DNA/essens/kerne

  • Styrker kommer til udtryk i dine tanker, følelser og i din adfærd
  • Styrker udtrykkes i grader (mere/mindre)
  • Styrker optræder altid i flertal – som en akkord
  • Styrker er formet af konteksten – styrker er i mennesker – som er i kontekster
  • Styrker er generelt stabile over tid, men kan udvikles

VIA PRO rapporten på dansk

Center for Mental Robusthed har i samarbejde med VIA instituttet og virksomhederne Gnist og O2 oversat VIA sørgeskemaet og VIA PRO karakterstyrkeprofilen til dansk.

Målgruppe

Forløbet er for dig, som søger en mere nuanceret indblik i dine psykologiske styrker, og som ønsker at arbejde med din egen positive udvikling, med afsæt i det du er allerbedst til. Vi tilbyder forløb til såvel ledere som medarbejdere.

Varighed og form

5 coachingsessioner af 1 times varighed, i Center for Mental Robusthed.

Pris

9.500 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusiv VIA PRO rapport.

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke styrkebaseret coaching?

Start typing and press Enter to search