Center for Mental Robusthed tilbyder skræddersyede temadage samt halv- og heldags workshops om mental robusthed, styrker og trivsel. Vi tilpasser indholdet baseret på jeres konkrete behov.

Forskning viser, at positive følelser, engagement, mening og muligheden for at bringe sine styrker i spil, har afgørende betydning for trivsel og arbejdsglæde, og i sidste ende produktiviteten og effektiviteten.

Få indblik i hvad mental robusthed er, og hvordan man kan arbejde med træning af mental robusthed i arbejdslivet. Skab trivsel og find tilbage til arbejdsglæden med nogle konkrete redskaber, der hjælper virksomheden godt på vej i en positiv udvikling, der på længere sigt vil være stressforebyggende.

Temadag om mental robusthed

I takt med et stigende antal organisationsforandringer, bliver stress-reaktioner mere og mere almindelige i såvel offentlige som i private virksomheder. Vi ved at organisatoriske forandringer, kombineret med et stigende fokus på produktivitet og effektivitet, “slider” på vores arbejdsglæde og vores overskud til at samarbejde og rumme hinandens forskelligheder. Mental robusthed er en afgørende faktor for, at vi kan navigere i en hverdag præget af konstante forandringer, nye tiltag og nye samarbejdsrelationer.

I løbet af temadagen sætter vi fokus på jeres egen mentale robusthed og giver jer smagsprøver på, hvordan man kan øge den. Omdrejningspunktet for dagen vil være de fem overordnede robusthedsfaktorer, som har betydning for vores mentale robusthed – tænkning og problemløsning, positive følelser, positive relationer, selvregulering og styrker.

Undervisningens opbygning er præget af høj grad af deltagerinvolvering, kombineret med korte oplæg, filmklip og små gruppeøvelser. Udbyttet af dagen vil være større indsigt i hvordan mental robusthed kan øges, og en sidegevinst vil være samværet og gode diskussioner og refleksioner med kollegerne.

Kontakt os for mere information om en temadag på din arbejdsplads

½ temadag om mental robusthed

Formålet med den halve temadag er, at styrke det psykiske arbejdsmiljø og sætte fokus på den enkelte medarbejder som fagprofessionel – hvordan man navigerer i et felt, der på den ene side udgør en stor kilde til arbejdsglæde og en høj grad af oplevet mening i arbejdet – og som samtidig også kan tære på ens egen mentale robusthed. Målet er at opnå en større grad af psykologisk fleksibilitet.

Omdrejningspunktet for den ½ temadag er:

 • Mental robusthed og organisatoriske forandringer
 • Mental robusthed – hvad vil det egentlig sige?
 • Smagsprøver på, hvordan man kan træne sin mentale robusthed, med vægt på robusthedsfaktorerne Tænkning og problemløsning, samt Selvregulering

Kontakt os for mere information om en ½ temadag på din arbejdsplads

½ dags workshop om compassion og robusthed

Compassion er en medfødt evne – en relationskompetence. Vi er neuralt disponeret for at forstå og føle omsorg for andre, og vi har en biologisk tilbøjelighed til at udvise venlighed og altruisme, med henblik på at knytte bånd til andre mennesker. Nyeste hjerneforskning viser, at man tillige intentionelt kan arbejde med at styrke denne iboende disposition. I en tid hvor mange mennesker lever alene, og hvor ensomhed og opbrud i nære relationer er et stigende problem, er styrkelse af vores compassion central for vores oplevelse af trivsel og psykologisk velbefindende. Øget compassion er forbundet med højere grad af mental robusthed, oplevelse af større samhørighed, øget fokus og opmærksomhed, psykologisk fleksibilitet – og så medvirker compassion til at begrænse selvkritik og bekymring. På workshoppen får du indblik i nyeste forskning på området og smagsprøver på, hvordan du kan træne compassion gennem forskellige øvelser.

Omdrejningspunktet for workshoppen er:

 • Robusthed er ikke et skjold og Compassion er noget andet og mere medfølelse
 • Den seneste forskning i hvorfor det virker
 • Hvordan kultivere og træner du compassion?

Kontakt os for mere information om en ½ dags workshop om compassion og robusthed

Teamudvikling og samarbejde – Heldags styrkeworkshop

Forskelligheder i teams fører ofte til de bedste resultater, men samtidig benspænd på vejen derhen. Med afsæt i teamets VIA-styrker, får I et overblik over ressourcer, forskelligheder og ”hot buttons”. Vi afdækker jeres teamkultur og teamets dna med henblik på at styrke den gensige forståelse. Styrkeworkshoppen giver jeres team en energi-indsprøjtning, der får betydning for samarbejde, konfliktløsning, beslutningstagning og team-performance.

Indhold

 • Få indblik i jeres individuelle styrker og jeres teamkultur
 • Arbejd med styrkebaseret tilgang i opgaveløsning
 • Forstå betydningen af ”hot buttons” og hvordan man håndterer forskellighed
 • Lær at spotte styrker hos andre

Forud for kurset udfyldes VIA Inventory of Strengths (VIA spørgeskema) på dansk, der afdækker psykologiske styrker. På workshoppen arbejdes der intensivt med betydningen af styrkerne i forhold til trivsel og arbejdsglæde. Deltagerne modtager en individuel VIA-karakterstyrkeprofil, en rapport på ca. 30 sider, som vi arbejder med på dagen.

Målgruppe

Ledergrupper og mindre medarbejderteams

Kontakt os for mere information om teamudvikling og samarbejde – Heldags styrkeworkshop

Halvdagsworkshop om stress og ledelse

Som leder kan man være usikker på, hvor tæt man må gå på en stressramt medarbejder, og hvordan man bedst støtter medarbejderens tilbagevenden til jobbet efter en stress-sygemelding. Workshoppen sigter mod at give en bedre forståelse af, hvorfor forekomsten af stress stiger voldsomt, hvilke ledelsesstile der forebygger stress, og hvordan du som leder kan medvirke til at skabe større trivsel i din afdeling. Lederens stress smitter, og det er derfor essentielt, at man som leder har strategier til egen stresshåndtering. Workshoppen sætter fokus på ledelsesopgaven i forbindelse med stress, såvel forebyggelse som i forbindelse med en stress-sygemelding. Og ikke mindst, hvordan lederen passer på sig selv.

Indhold

 • Symptomerne: Lær at spotte medarbejdere i risiko for at udvikle stress
 • Lederens rolle ved begyndende stress
 • Når der er sket et stress kollaps
 • Tilbage på jobbet efter en stress-sygemelding – hvordan
 • Pas på dig selv som leder

Målgruppe

Ledere og HR ansvarlige

Kontakt os for mere information om en halvdagsworkshop om stress og ledelse

Start typing and press Enter to search