1. august 2022

Af Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation

Compassion er noget andet og mere end empati og medfølelse. Compassion er en iboende kapacitet som en med til at styrke vores oplevelse af forbundethed med andre mennesker. Med et neurovidenskabeligt udgangspunkt kan compassion defineres som en tilstand, der opstår i hjernen når vi bliver konfronteret med andres lidelse. Compassion er en kombination af kognitive processer og en affektiv (følelsesmæssig) respons, der leder til pro-social adfærd. Compassion er nemlig en opmærksomhed på og genkendelse af lidelse når vi møder den, og dertil en empatisk respons i form af en følelse af bekymring og omsorg for, den der lider. Compassion skaber hertil en følelsesmæssigt behov eller motivation til at afhjælpe lidelsen, samt en parathed til at handle.

Compassion er en iboende kapacitet som vi alle besidder i en eller andre grad, men din egen kapacitet til Compassion er også noget du kan træne og styrke. Alle kan lære en række virkningsfulde konkrete metoder, som styrker trivsel og giver mentalt overskud i hverdagen. Metoderne gør dig mere opmærksom overfor egen og andres sindsstemning, i stand til at være mere fokuseret og nærværende overfor kolleger og borgere/kunder du servicere, samt giver større forståelse og rummelighed overfor andre.

Compassion handler i bund og grund om evnen til at kunne rumme ubehagelige følelser, svære situationer og vanskelige interaktioner med andre mennesker. Alle har prøvet at have en udfordrende samtale med en kollega, et familiemedlem eller en fremmed. Når du står i en sådan situation, har du er valg. Responderer du konstruktivt og med forståelse, eller med frustration og irritabilitet? Compassion er både en følelse og en måde at tænke på, som kommer helt naturligt i visse situationer, men at respondere med compassion er også et valg. Et valg du kan træffe, hvis du har trænet det. Compassion gør os mere robuste, når vi oplever stress, modgang eller svære ting, fordi vi bedre til at rumme vores følelser og vælge håb fremfor frygt, og optimisme fremfor pessimisme.

På vores intensive compassion workshop kan du stifte bekendtskab med metoderne og på det forskningsbaserede 8-ugers compassion træningsprogram (CCT®) går vi i dybden og arbejder med en kombination af mindfulness og compassion meditationer, psykologi, hjerneforskning og praksisnære metoder til kultivering af compassion i hverdagen.

Start typing and press Enter to search