Om Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed er vi optaget af det, der får virksomheder, organisationer og mennesker til at trives. Vi tager afsæt i positiv psykologi, som er en af de mest evidensbaserede retninger inden for psykologien. Vi anvender den nyeste tilgængelige viden og konkrete redskaber, der kan bruges i praksis.

Vi er et videnscenter der formidler og anvender den nyeste tilgængelige viden og konkrete redskaber, der kan bruges i praksis. Vi udvikler og underviser i psykoedukative programmer og forløb til individer, grupper og organisationer i det danske arbejdsliv. Vi er specialiseret i ydelser inden for træning af mental robusthed, trivsel, arbejdsglæde og forebyggelse af stress i offentlige og private virksomheder.

Mental robusthedstræning bygger på forskningen om plastiske hjerne. Vores tilgang kombinerer den nyeste viden med en lang række evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker.

Eva Hertz

Stifter og direktør

Eva er psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Hun har mere end 25 års erfaring som klinisk psykolog, underviser, oplægsholder og forfatter til artikler og bøger om robusthed. Hun har i en årrække været ekstern lektor i positiv psykologi ved Aarhus Universitet. Eva har udviklet det evidensbaserede MRT® Mental robusthedstræningsprogram og er leder af Robusthedstræneruddannelsen. Eva arbejder med udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer samt forebyggelse af stress. Eva har mediteret i knap 40 år og underviser i meditation. Desuden tilbyder hun psykologisk samtalebehandling og samarbejder med diverse sundhedsforsikringer, herunder Falck Health Care, Mølholm Forsikring og Dansk Sundhedssikring.

Kontakt:

Tlf. 40403853

Mail: Eva@mentalrobusthed.dk

Ida Hertz

Specialkonsulent

Ida er cand.mag. i psykologi og kommunikation, uddannet CCT Teacher fra Compassion Institute, Stanford University, og specialkonsulent i Center for Mental Robusthed. Ida arbejder med undervisning, udvikling af psyko-edukative programmer og vidensformidling. Hun er specialiseret i udvikling af mentalt robuste medarbejdere og ledere, med særligt fokus compassion og på de dilemmaer som opstår i samspil mellem mennesker og teknologi, always-on problematikker, projektstrukturer og grænseløshed i arbejdslivet. Hun er endvidere tilrettelægger af og underviser på MRT® Træneruddannelsen, og underviser på Folkeuniversitetet. Ida underviser også i meditation og har selv mediteret regelmæssigt i 10 år.

Kontakt:

Tlf. 26280909

Mail: Ida@mentalrobusthed.dk

Marie Arnbjørn

Psykologisk konsulent

Marie er Master i positiv psykologi, og cand.mag. i psykologi og engelsk. Hun arbejder som specialkonsulent i Center for Mental Robusthed med undervisning og udviklingsopgaver indenfor mental robusthed og trivsel, og har særligt fokus på unges trivsel og mentale sundhed som indsatsområde. Hun har tidligere undervist i psykologi og anvendt positiv psykologi i gymnasiet. Marie er desuden specialiseret i udsattes gruppers trivselsproblematikker efter i en årrække at have beskæftiget sig med forebyggelse og sundhedsfremme i integrationsregi.

Kontakt:

Tlf. 41441887

Mail: Marie@mentalrobusthed.dk

Center for Mental Robusthed har et tæt samarbejde med vores associerede samarbejdspartnere, som alle er uddannede mental robusthedstrænere, og som hver især er specialister inden for deres respektive områder.

Herluf Sørensen

Herluf Sørensen er organisationsrådgiver, master i organisationspsykologi og BA i Film- og Medievidenskab, og har derudover 20 års baggrund som afdelingsleder, projektleder og tv producer. Han er endvidere uddannet mental robusthedstræner fra Center for Mental Robusthed. Herluf er bosat og arbejder primært på Færøerne med leder- og medarbejderudvikling bl.a. gennem robusthedstræning, understøttelse af det psykiske arbejdsmiljø samt individuel- og gruppecoaching.

Klavs Nybjerg

Klavs Nybjerg er erhvervspsykolog, autoriseret psykolog (cand.psych.aut), og har dertil en baggrund som civiløkonom. Klavs har 15 års bred erfaring fra amter, regioner, Forsvaret og private virksomheder, hvor han har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, styrkelse af social kapital, individuel coaching af ledere på forskellige niveauer, stressbehandling og tilbage-til-arbejde, samt individuelle samtaleforløb om stress og krise. Klavs er endvidere uddannet mental robusthedstræner fra Center for Mental Robusthed.

Lester Johannessen-Henry

Lester Johannessen-Henry er uddannet i politisk videnskab og offentlig administration, har en Master i positiv psykologi og er uddannet mental robusthedstræner ved Center for Mental Robusthed. Lester er en del af Sikkerhedskonsulenterne, som arbejder med at holde udsatte familier sammen, så børn og unge kan forblive i deres mest naturlige nærmiljø, samt uddannelse og supervision af bl.a. myndigheds- og skolesocialrådgivere og pædagoger på døgn- og daginstitutioner. Hans afsæt er i løsningsfokuserede metoder og robusthedsskabende processer

Michael Neigaard

Michael Neigaard er specialist i Pædagogisk Sikkerhed og i at afkode og tolke adfærd hos udsatte borgere og patienter med voldsom, problemskabende adfærd. Han har opnået sin viden og erfaring gennem mange års arbejde i feltet og igennem efter- og videreuddannelser, herunder PDR instruktør (Personal Defense Readiness), USA, som livvagt ved G4S-Phoenix (Storbritannien), og mental robusthedstræner ved Center for Mental Robusthed. Michael er direktør i S.T.O.P. og samarbejder med regioner, kommuner og private institutioner.

Medstifter

Mentalt robuste medarbejdere er en forudsætning for at kunne håndtere svære udfordringer og gennemføre vellykkede forandringsprocesser. Faarup & Partners A/S indgik derfor som medstifter af Center for Mental Robusthed. Faarup & Partners rådgiver store virksomheder og organisationer, så forandringer og projekter lykkes. Besøg Faarup & Partners på www.faaruppartners.dk

Hvad søger du efter?