MRT® for individer, grupper og organisationer:

Mental robusthed er en færdighed der kan trænes

Der er ikke nogen quick-fixes hvad angår mental robusthed – det er en livslang opgave at styrke og fastholde vores robusthed. Den gode nyhed er, at vi alle kan lære hvordan vi selv kan træne vores egen mentale robusthed.

Forskningsbaseret tilgang – derfor ved vi at det virker

Vi har udviklet det evidensbaserede mental robusthedstræningsprogram MRT® – et 20 timers program, hvor virksomheder og organisationer, medarbejdere og ledere får en indføring i hvad mental robusthed vil sige, samt en grundig rundvisning i det mentale fitnesscenter, hvor I bliver introduceret til en lang række redskaber til at styrke mental robusthed gennem individuel træning, i grupper op til 20 personer. Vi har specialudviklet en app til smartphones og tablets, som understøtter den fortsatte træning, hvilket er en forudsætning for at sikre varig effekt. Vi arbejder evidensbaseret og seriøst, derfor ved vi at det virker.

Læs mere om Mental robusthedstræningsprorammet MRT

Ud over vores 3 dages MRT® forløb tilbyder vi også:

Udbytte af mental robusthedstræning

 • Forebygger stress
 • Øger trivsel og arbejdsglæde
 • Øger performance
 • Styrker en samarbejdskultur
 • Styrker fokus og målorientering
 • Styrker innovation og kreativitet i opgaveløsning

Målgrupper for ydelser

 • Forandringer – organisationer og virksomheder med hyppige forandringer og pressede projekter
 • Trivsel – organisationer og virksomheder der vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge stress
 • Udsatte jobs – organisationer og virksomheder med ansatte i udsatte jobs, som er i et særligt krydspres

Processen

Vi er seriøse omkring det vi leverer. For at sikre en god proces indleder vi derfor altid samarbejdet med et uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres udfordringer og forventningsafstemmer. Efter mødet udarbejder vi et skriftligt tilbud med design-forslag, som giver jer et grundigt beslutningsgrundlag.

Forankring

Eksempler på forankring af MRT:

 • ”Mening og sundhed”. Regionalt projekt med fokus på nedbringelse af sygefravær og mistrivsel.
 • ”Psykologisk kapital og mental robusthed”. Kompetenceudvikling i uddannelsesinstitution  med det formål at understøtte omstillingsparathed.

MRT app

Mental robusthedstræning skal vedligeholdes, for at opnå varig effekt. Vi har specialudviklet en app til smartphones, som med instruktioner og træningsmoduler understøtter din træning og hjælper til sikring af varig effekt. MRT app findes i tre varianter:

MRT app – fri version:

Indeholder en instruktion til Mental Robusthed og smagsprøver på øvelser. Denne version kan downloades af alle.

MRT app – kursusdeltager version:

Indeholder øvelser og funktioner til vedligeholdelse af træning og sikring af varig effekt. Denne version er kun tilgængelig for deltagere der har gennemført MRT® forløb, da en del af øvelserne kræver en mere grundig instruktion.

MRT Træner app:

Indeholder ud over øvelser og funktioner til vedligeholdelse af træning og sikring af varig effekt, undervisningsmateriale og ekstra ressourcer, til brug når man skal lære andre at træne deres mentale robusthed. Denne version er kun tilgængelig for MRT® Trænere, der har gennemført MRT® Træneruddannelsen.

Hent MRT-appen i App Store eller Google Butik – søg på ”Mental Robusthed”.

Start typing and press Enter to search