Velkommen i Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed er vi optaget af det, der får virksomheder, organisationer og mennesker til at trives. Vi arbejder forskningsbaseret med afsæt i neurovidenskab, kognitiv psykologi og positiv psykologi. Vi er et videnscenter der formidler og anvender nyeste viden og konkrete redskaber, der kan bruges i praksis.

Vi har siden 2011 været de førende i Danmark indenfor evidensbaseret robusthedstræning. Vi er specialiseret i ydelser inden for træning af mental robusthed, compassion, styrkelse af trivsel, mental sundhedsfremme og forebyggelse af stress i offentlige og private virksomheder.

Forskningsbaseret tilgang – den plastiske hjerne

Vores mental robusthedstræning bygger på forskningen i den plastiske hjerne. Vores tilgang kombinerer den nyeste viden med evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker.

Mental robusthed er en afgørende livskompetence der hjælper os til at navigere og trives i en hverdag præget af konstante forandringer. Robusthed er en iboende psykologisk færdighed vi har i forskellige grader, og som kan styrkes ved konkrete øvelser. At gøre en indsats for at øge og fastholde sin robusthed udgør en central kompetence i vores komplekse arbejdsliv, hvis vi vil undgå stress, fremme vores egen sundhed og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.

Læs mere om mental robusthed

De første i Danmark der satte mental robusthedstræning på formel

I 2011 påbegyndte Center for Mental Robusthed udviklingen af det evidensbaserede robusthedstræningsprogram RTP, på baggrund af Eva Hertz’ femfaktor model for robusthedstræning. I 2012 trænede vi 130 kampsoldater fra Livgarden i at være mentalt robuste, så de bedre kan håndtere de udfordringer, man møder som udsendt mission på i Afghanistan.

Læs mere om projektet

Programmet er efterfølgende blevet tilpasset det danske arbejdsmarked i private og offentlige organisationer under navnet MRT®, og siden 2012 har mere end 5.000 medarbejdere og ledere i Danmark gennemført programmet.

Se referencer

Kontakt os

Læs mere om mental robusthed

I marts 2017 udkom den første bog på dansk om robusthed hos voksne, som samler såvel teoretisk viden, forskningsmæssig evidens og konkrete øvelser som den enkelte selv kan administrere. Bogen ROBUST – Lær at mestre modgang giver et nuanceret indblik i den psykologiske færdighed mental robusthed, og hvad vi selv kan gøre for at passe bedre på vores mentale sundhed. Den præsenterer også et kritisk perspektiv på samfundsdebatten om det højaktuelle begreb robusthed, der ofte misforstås eller misbruges – en fejlforståelse af begrebet som står i modsætning til den viden vi har fra 50 års psykologisk forskning i robusthed. Bogen gør op med den forvrængede forestilling om mental robusthed som et skjold, som gør os immune overfor arbejdspres og svære hændelser, men giver samtidig konkrete øvelser, der alligevel kan hjælpe os i vores komplekse hverdag.

Køb den på Gyldendal Business

Positive følelser ændrer din hjerne

Det forskningsbaserede program giver dig en lang række metoder og redskaber til kultivere og fastholde positive følelser, og derigennem styrke og opbygge nye neurale netværk i hjernen. Positive følelser har betydning for din adgang til kreativitet, mental fleksibilitet, dine relationskompetencer og giver dig en oplevelse af større overblik og ro i hverdagen – det styrker din mentale robusthed og trivsel.

Compassion Cultivation Training

Compassion Cultivation Training (CCT™) er et otte-ugers forskningsbaseret uddannelsesprogram designet til at styrke din robusthed, din oplevelse af forbundethed med andre, og modvirke risikoen for “Empathetic Burnout”. CCT™ kombinerer mindfulness og compassion meditationer, psykologi, hjerneforskning og praksisnære metoder til kultivering af compassion i hverdagen. Programmet er udviklet af CCARE, Stanford Medical School.

Styrk din mentale robusthed (MRT®)

Vil du også lære, hvordan du styrker og fastholder din mentale robust? De næstkommende åbne kurser afholdes i juni, oktober og december i København.

MRT® er et 3-dages kursus hvor du får konkrete redskaber, der øger din mentale robusthed.

Som en del af kurset får du en personlig VIA PRO rapport, som identificerer dine styrker, samt en times individuel coaching med gennemgang af din karakterstyrkeprofil, og du får adgang til vores special-udviklede MRT trænings app til smartphones.

Forløbet giver dig redskaber til at styrke din mentale robusthed, så du bliver i stand til bedre at håndtere dine karrieremæssige og arbejdsmæssige udfordringer.

Bliv mental robusthedstræner

Brænder du for at fremme trivsel, positiv udvikling og forebyggelse af stress i egen organisation, så er MRT® Træneruddannelsen for dig.

MRT® Træneruddannelsen er for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhedsfremme og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation og resultater, gennem træning af de ansattes mental robusthed.

Adgangskravet er, at du selv har deltaget på et MRT forløb, og du skal som minimum have gennemført en 4 ugers personlig mental robusthedstræningsplan.

MRT app

Mental robusthedstræning skal vedligeholdes for at opnå varig effekt. Vi har udviklet en app til smartphones og tablets, som understøtter din forsatte træning og hjælper til sikring af varig effekt. MRT app findes i tre varianter:

MRT app – fri version:

Indeholder en instruktion til mental robusthed og smagsprøver på øvelser. Denne version kan downloades af alle.

MRT app – kursusdeltager version:

Indeholder øvelser og guidede meditationer mv. til vedligeholdelse af træning og sikring af varig effekt. Personlighedstest og målinger. Denne version er kun tilgængelig for deltagere der har gennemført MRT® forløb, da en del af øvelserne kræver en mere grundig instruktion.

OBS Glæd dig den nye version af MRT app udkommer med meget mere indhold, ny trivselsmåling og træningsmoduler!

Hent MRT-appen i App Store eller Google Play – søg på ”Mental Robusthed”.

Om Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed arbejder vi forskningsbaseret. Vi formidler og omsætter den nyeste viden på området til konkrete metoder og redskaber, der kan anvendes i praksis. Mental robusthedstræning bygger på forskningen om vores plastiske hjerne og omfatter en lang række evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker.

Center for Mental Robusthed har et tæt samarbejde med vores associerede samarbejdspartnere, som alle er uddannede mental robusthedstrænere, og som hver især er specialister inden for deres respektive områder.

Start typing and press Enter to search