Velkommen i Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed er vi optaget af det, der får virksomheder, organisationer og mennesker til at trives. Vi tager afsæt i positiv psykologi, som er en af de mest evidensbaserede retninger inden for psykologien. Vi er et videnscenter der formidler og anvender den nyeste tilgængelige viden og konkrete redskaber, der kan bruges i praksis.

Vi er specialiseret i ydelser inden for træning af mental robusthed, trivsel, arbejdsglæde og forebyggelse af stress i offentlige og private virksomheder, med afsæt i forskningsbaseret anvendt positiv psykologi.

Forskningsbaseret tilgang – den plastiske hjerne

Mental robusthedstræning bygger på forskningen i vores plastiske hjerne. Vores tilgang kombinerer den nyeste viden med evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker!

Mental robusthed er en afgørende faktor for, at vi kan navigere i en hverdag præget af konstante forandringer. Mental Robusthed er ikke noget, man besidder – eller ikke besidder, det handler om graden. Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper os i forhold til at håndtere modgang, stress og udfordringer. Den gode nyhed er, at man kan optræne sin mentale robusthed.

Læs mere om mental robusthed

De første i Danmark der satte mental robusthedstræning på formel

I 2011 påbegyndte Center for Mental robusthed udviklingen af det evidensbaserede mental robusthedstræningsprogram MRT®. I 2012 trænede vi 130 kampsoldater fra Livgarden i at være mentalt robuste, så de bedre kan håndtere de udfordringer, man møder som udsendt mission på i Afghanistan.

Læs mere om projektet

Siden pilotprojektet for Livgarden, har mere end 2.500 medarbejdere og ledere fra offentlige og private organisationer og virksomheder gennemført vores mental robusthedstræningsforløb (MRT®).

Se referencer

Ny bog om mental robusthed !

Bogen giver et nuanceret indblik i den psykologiske færdighed mental robusthed, og hvad vi selv kan gøre for at passe bedre på vores mentale sundhed. Den præsenterer også et kritisk perspektiv på samfundsdebatten om det højaktuelle begreb robusthed, der ofte misforstås eller misbruges – en fejlforståelse af begrebet som står i modsætning til den viden vi har fra 50 års psykologisk forskning i robusthed. Bogen gør op med den forvrængede forestilling om mental robusthed som et skjold, som gør os immune overfor arbejdspres og svære hændelser, men giver samtidig konkrete øvelser, der alligevel kan hjælpe os i vores komplekse hverdag.

Køb den på Gyldendal Business

Positive følelser ændrer din hjerne

Der er stadig ledige pladser på vores forskningsbaserede 6 ugers program som starter den 7.marts 2018.

Programmet giver dig en lang række metoder og redskaber til at styrke og opbygge nye neurale netværk i hjernen og giver dig en oplevelse af større overblik og ro i hverdagen – og så har det betydning for din mentale robusthed.

Skab ro i hverdagen

Bliv fortrolig med forskellige former for meditation og afprøv flere teknikker, således at du efterfølgende har et fundament for at fortsætte. Du får adgang til lydfiler med guidede meditationer som kan understøtte din egen meditationspraksis.

Kurset der starter den 3. marts vil gøre dig bedre i stand til at navigere i en travl hverdag med en høj grad af kompleksitet.

Stor efterspørgsel på robusthedstræning (MRT®)

Vil du også lære, hvordan du bliver mere mental robust? De næstkommende åbne kurser afholdes i februar/marts og maj, i Snekkersten og København.

MRT® er et 3-dages kursus, hvor du får konkrete redskaber, der øger din mentale robusthed.

Som en del af kurset får du en personlig VIA PRO rapport, som identificerer dine styrker, samt en times individuel coaching med gennemgang af din karakterstyrkeprofil, og du får adgang til vores special-udviklede MRT trænings app til smartphones.

Forløbet giver dig redskaber til at styrke din mentale robusthed, så du bliver i stand til bedre at håndtere dine karrieremæssige og arbejdsmæssige udfordringer.

Bliv mental robusthedstræner

Brænder du for at fremme trivsel, positiv udvikling og forebyggelse af stress i egen organisation, så er MRT® Træneruddannelsen for dig.

MRT® Træneruddannelsen er for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhedsfremme og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation og resultater, gennem træning af de ansattes mental robusthed.

Adgangskravet er, at du selv har deltaget på et MRT forløb, og du skal som minimum have gennemført en 4 ugers personlig mental robusthedstræningsplan.

MRT app

Mental robusthedstræning skal vedligeholdes for at opnå varig effekt. Vi har specialudviklet en app til smartphones, som med instruktioner og træningsmoduler understøtter din træning og hjælper til sikring af varig effekt. MRT app findes i tre varianter:

MRT app – fri version:

Indeholder en instruktion til Mental Robusthed og smagsprøver på øvelser. Denne version kan downloades af alle.

MRT app – kursusdeltager version:

Indeholder øvelser og funktioner til vedligeholdelse af træning og sikring af varig effekt. Denne version er kun tilgængelig for deltagere der har gennemført MRT® forløb, da en del af øvelserne kræver en mere grundig instruktion.

MRT app – robusthedstræner version:

Indeholder udover øvelser og funktioner til vedligeholdelse af træning og sikring af varig effekt, undervisningsmateriale og ekstra ressourcer, til brug når man skal lære andre at træne deres mentale robusthed. Denne version er kun tilgængelig for MRT® Trænere, der har gennemført MRT® Træneruddannelsen.

Hent MRT-app’en i App Store eller Google Play – søg på ”Mental Robusthed”.

Om Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed arbejder vi forskningsbaseret. Vi formidler og omsætter den nyeste viden på området til konkrete metoder og redskaber, der kan anvendes i praksis. Mental robusthedstræning bygger på forskningen om vores plastiske hjerne og omfatter en lang række evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker.

Center for Mental Robusthed har et tæt samarbejde med vores associerede samarbejdspartnere, som alle er uddannede mental robusthedstrænere, og som hver især er specialister inden for deres respektive områder.

Hvad søger du efter?