Velkommen i Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed er vi optaget af det, der får virksomheder, organisationer og mennesker til at trives. Vi arbejder forskningsbaseret med afsæt i neurovidenskab, kognitiv psykologi og positiv psykologi. Vi er et videnscenter der formidler og anvender nyeste viden og konkrete redskaber, der kan bruges i praksis.

Vi har siden 2011 været de førende i Danmark indenfor evidensbaseret robusthedstræning. Vi er specialiseret i ydelser inden for træning af mental robusthed, compassion, styrkelse af trivsel, mental sundhedsfremme og forebyggelse af stress i offentlige og private virksomheder.

Forskningsbaseret tilgang – den plastiske hjerne

Vores mental robusthedstræning bygger på forskningen i den plastiske hjerne. Vores tilgang kombinerer den nyeste viden med evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker.

Mental robusthed er en afgørende livskompetence der hjælper os til at navigere og trives i en hverdag præget af konstante forandringer. Robusthed er en iboende psykologisk færdighed vi har i forskellige grader, og som kan styrkes ved konkrete øvelser. At gøre en indsats for at øge og fastholde sin robusthed udgør en central kompetence i vores komplekse arbejdsliv, hvis vi vil undgå stress, fremme vores egen sundhed og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.

Læs mere om mental robusthed

De første i Danmark der satte mental robusthedstræning på formel

I 2011 påbegyndte Center for Mental Robusthed udviklingen af det evidensbaserede robusthedstræningsprogram RTP, på baggrund af Eva Hertz’ femfaktor model for robusthedstræning. I 2012 trænede vi 130 kampsoldater fra Livgarden i at være mentalt robuste, så de bedre kunne håndtere de udfordringer, man møder som udsendt mission på i Afghanistan.

Læs mere om projektet

Programmet er efterfølgende blevet tilpasset det danske arbejdsmarked i private og offentlige organisationer under navnet MRT®, og siden 2012 har mere end 5.500 medarbejdere og ledere i Danmark gennemført programmet.

Se referencer

Kontakt os

Læs mere om mental robusthed

I marts 2017 udkom den første bog på dansk om robusthed hos voksne, som samler såvel teoretisk viden, forskningsmæssig evidens og konkrete øvelser som den enkelte selv kan administrere. Bogen ROBUST – Lær at mestre modgang giver et nuanceret indblik i den psykologiske færdighed mental robusthed, og hvad vi selv kan gøre for at passe bedre på vores mentale sundhed. Den præsenterer også et kritisk perspektiv på samfundsdebatten om det højaktuelle begreb robusthed, der ofte misforstås eller misbruges – en fejlforståelse af begrebet som står i modsætning til den viden vi har fra 50 års psykologisk forskning i robusthed. Bogen gør op med den forvrængede forestilling om mental robusthed som et skjold, som gør os immune overfor arbejdspres og svære hændelser, men giver samtidig konkrete øvelser, der alligevel kan hjælpe os i vores komplekse hverdag.

Køb den på Gyldendal Business

MRT app

Mental robusthedstræning skal vedligeholdes for at opnå varig effekt. Vi har udviklet en app til smartphones som understøtter din træning og hjælper til sikring af varig effekt.

Alle kan hente den gratis i App Store eller Google Play. Få fuld adgang allerede i dag, hvis du har gennemført det 20 timers MRT® – mental robusthedstræningsprogram.

Det får du i den nye app:

  • 35 mentaltræningsøvelser
  • Guidede meditationer af forskellig længde
  • Musicure naturfilm
  • En personlig trivselsmåling hver 14. dag
  • En personlig træningsplan med mulighed for notifikationer
  • Et vidensmodul med artikler og inspiration

MRT® appen indeholder en kombination af forskningsbaserede mentale øvelser, en valideret trivselsmåling, og en dynamisk træningsplan, der nudger dig til at holde de aftaler, du har indgået med dig selv.

Positive følelser ændrer din hjerne

Det forskningsbaserede program giver dig en lang række metoder og redskaber til kultivere og fastholde positive følelser, og derigennem styrke og opbygge nye neurale netværk i hjernen. Positive følelser har betydning for din adgang til kreativitet, mental fleksibilitet, dine relationskompetencer og giver dig en oplevelse af større overblik og ro i hverdagen – det styrker din mentale robusthed og trivsel.

Compassion Cultivation Training

Compassion Cultivation Training (CCT™) er et otte-ugers forskningsbaseret uddannelsesprogram designet til at styrke din robusthed, din oplevelse af forbundethed med andre, og modvirke risikoen for “Empathy Burnout”. CCT™ kombinerer mindfulness og compassion meditationer, psykologi, hjerneforskning og praksisnære metoder til kultivering af compassion i hverdagen. Programmet er udviklet af CCARE, Stanford University School of Medicine.

Styrk din mentale robusthed (MRT®)

At være mentalt robust er en livskompetence, der skal plejes og fastholdes. Få indsigt i mekanismerne bag din robusthed, og lær konkrete metoder til at forebygge stress og udbrændthed samt øge trivsel og mening i dit arbejdsliv, på det tredages intensive MRT®-kursus.

Som en del af kurset identificeres dine styrker gennem VIA personlighedstesten og du får din egen personlige VIA Total 24 rapport at arbejde med, samt en times individuel coaching med gennemgang af din styrkeprofil. Du får også adgang til det fulde indhold i vores specialudviklede MRT® trænings app til smartphones.

Forløbet giver dig redskaber til at styrke din mentale robusthed, så du bliver i stand til bedre at håndtere dine karrieremæssige og arbejdsmæssige udfordringer.

Bliv mental robusthedstræner

Brænder du for at fremme trivsel, positiv udvikling og forebyggelse af stress i egen organisation, så er MRT® Træneruddannelsen for dig.

MRT® Træneruddannelsen er for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhedsfremme og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation og resultater, gennem træning af de ansattes mental robusthed.

Adgangskravet er, at du selv har deltaget på et MRT forløb, og du skal som minimum have gennemført en 4 ugers personlig mental robusthedstræningsplan.

Om Center for Mental Robusthed

I Center for Mental Robusthed arbejder vi forskningsbaseret. Vi formidler og omsætter den nyeste viden på området til konkrete metoder og redskaber, der kan anvendes i praksis. Mental robusthedstræning bygger på forskningen om vores plastiske hjerne og omfatter en lang række evidensbaserede øvelser. Derfor ved vi, at det virker.

Center for Mental Robusthed har et tæt samarbejde med vores associerede samarbejdspartnere, som alle er uddannede mental robusthedstrænere, og som hver især er specialister inden for deres respektive områder.

Start typing and press Enter to search