Tilmelding

Tilmelding til kurser og uddannelser sker via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Afmelding

Afmeldingsfristen for kurser er en måned inden kursets start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding afkræves fuld kursusafgift.
Afmelding skal ske til ida@mentalrobusthed.dk

Tilmelding til MRT Træneruddannelsen kan annulleres op til 2 måneder før uddannelsens start, og allerede betalte beløb for deltagelse vil blive refunderet med fradrag af et administrationsgebyr på kr. 500. Tilmeldingen er bindende fra 2 måneder før uddannelsens start, og allerede betalte beløb refunderes ikke herefter.

Betaling

Med mindre andet er aftalt, fremsendes særskilt faktura for deltagelse i undervisningen, efter modtagelse af tilmelding. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Center for Mental Robusthed forbeholder sig ret til at udskyde eller aflyse et kursus, hvis deltagerantallet bliver mindre end forventet.

Start typing and press Enter to search