Tilmelding

Tilmelding til kurser og uddannelser sker via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Afmelding

Afmeldingsfristen for kurser og øvrige opgaver (temadage, foredrag, oplæg mv.) er en måned inden kursets start/ afholdelse af temadag/foredrag/oplæg mv. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding afkræves fuld kursusafgift. Afmelding skal ske til ida@mentalrobusthed.dk

Tilmelding til MRT Træneruddannelsen kan annulleres op til 2 måneder før uddannelsens start, og allerede betalte beløb for deltagelse vil blive refunderet med fradrag af et administrationsgebyr på kr. 500. Tilmeldingen er bindende fra 2 måneder før uddannelsens start, og allerede betalte beløb refunderes ikke herefter.

Betaling

Med mindre andet er aftalt, fremsendes særskilt faktura for deltagelse i undervisningen, efter modtagelse af tilmelding. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Center for Mental Robusthed forbeholder sig ret til at udskyde eller aflyse et kursus, hvis deltagerantallet bliver mindre end forventet.

 

Start typing and press Enter to search