Center for Mental Robusthed tilbyder foredrag om stressforebyggelse, sundhedsfremmende indsatser og styrkelse af trivsel. Vi er eksperter indenfor forskningsbaseret robustheds- og compassion træning, med afsæt i hjerneforskning, kognitiv psykologi, positiv psykologi og kontemplative metoder (meditation).

Lær at mestre modgang

Hvorfor er robusthed er et af tidens store buzzwords? Og hvad vil det sige at være et robust menneske? Med afsæt i bogen ”Robust – lær at mestre modgang” sætter Eva Hertz fokus på konkrete psykologiske færdigheder, der styrker vores mentale robusthed. Mental robusthed ikke er noget, man enten har eller ikke har, men derimod en størrelse, vi besidder i forskellige grader. Fordi nyeste hjerneforskning viser, at hjernen er plastisk (foranderlig) og udvikler sig livet igennem, kan robusthed styrkes gennem konkrete mentale øvelser.

 

Mental Robusthed – bliv rustet i forhold til stress og forandringer

Med et stigende fokus på produktivitet og effektivitet “slider” vi på arbejdsglæden. I takt med et stigende antal organisationsforandringer, bliver stress-reaktioner mere og mere almindelige i såvel offentlige som i private virksomheder. Mental robusthed er en afgørende faktor for at vi kan navigere i en hverdag præget af konstante forandringer og nye tiltag. Få indblik i begrebet mental robusthed og mental robusthedstræning som sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

 

Digitalisering – giv hjernen en pause

I en hverdag præget af konstante forandringer, et stigende præstationsfokus og tiltagende digitalisering, er vores hjerne på overarbejde. Hvordan påvirker forandringer og de evige informationsstrømme vores mentale sundhed, og hvordan kan vi blive bedre til at passe på os selv? Få indblik I, hvordan vi som mennesker, som organisationer og som samfund kan navigere i en digitaliseret – hvordan kan vi udnytte mulighederne og hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på.

 

Skab åndehuller i hverdagen med ro på tankerne

Mange mennesker klager over, at de ikke kan “slukke” for deres strøm af tanker. Selv i fritiden oplever flere og flere, at deres tanker kredser omkring deres komplekse arbejdsliv. Vi har et legitimt fysiologisk behov for pauser – de hjælper os til at opbygge energi, ressourcer og overblik. Hvordan finder vi ind til det ”indre rum”, hvor der er fuldstændigt roligt? Få en række eksempler på, hvordan vi kan skabe mikro-åndehuller i vores komplekse arbejdsliv, og anskueliggør, hvad man kan opnå hermed. Bliv introduceret til enkle teknikker, der virker med det samme. Bliv guided igennem en Bodyscan og en kort åndedrætsmeditation.

 

Robust ledelse – mere robusthed og compassion på organisationsniveau

Ledere skal levere resultater og sikre at opgaverne løses indenfor de givne rammer og vilkår. Det stiller store krav til den enkelte leder, at håndtere komplekse betingelser og forventninger i et travlt arbejdsliv, og samtidig holde sig robust, skarp og motiveret, med lyst og begejstring til at træffe beslutninger. En del af løsningen ligger i styrkelse af vores psykologisk færdighed mental robusthed gennem mere compassion. Få et indblik i forskningen omkring betydningen af at øget robusthed og compassion for dit personlige lederskab, og ledelse der understøtter robusthed og compassion på organisationsniveau.

 

Stress – det postmoderne traume

Har du stress inde på livet, eller kender du nogen, som lider af stress? Dette fordrag kan give dig en klar forståelse af, hvad stress er – og hvad stress ikke er. Myterne omkring stress-ramte punkteres og du hører om den nyeste forskning på området, samt hvad man selv kan gøre for at komme ovenpå igen.

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke et foredrag?

Start typing and press Enter to search