18. januar 2023

Af Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation

De sidste to dage har jeg haft fornøjelsen af at undervise de dygtige og engagerede dyrelæger, veterinærsygeplejersker, klinikassistenter, stald- og administrative personale på Højgård Hestehospital i Odense.

Vi har bl.a. arbejdet med metoder til at fokusere opmærksomheden, i en verden fuld af distraktioner, redskaber til at få ro på tanker og kognitive modeller der hjælper os til at få et mere retvisende billede af virkeligheden, samt bevidsthed om koblingen mellem tanker og følelser. Vi har mediteret, praktiseret kontemplative øvelser og reflekteret – individuelt og i fællesskab – for hvis vi vil sikre mental sundhed i arbejdslivet, så er og bliver det et fælles ansvar.

Og det kræver en indsats, for Hestehospitalerne i Danmark er præget en hverdag med højt arbejdspres, mange akutte situationer og stor følelsesmæssig belastning i arbejdet. Det ved vi kan føre til stressreaktioner og mistrivsel blandt medarbejderne, med konsekvenser for fagligheden og den mentale sundhed. Forskning viser, at stress og følelsesmæssig udbrændthed kan forebygges ved compassion træning.

Med støtte fra Velliv Foreningen har Center for Mental Robusthed derfor udviklet et målrettet compassion fokuseret mental træningsprogram, der skal forebygge mentale sundhedsproblemer, samt styrke samarbejde og trivsel på hospitalet. Programmet bliver gennemført ved en række workshops hvor medarbejdere og ledere på tværs af faggrupper undervises sammen. Jeg glæder mig allerede til næste workshop, hvor vi skal arbejde med metoder til at rumme og transformere svære følelser gennem aktiv compassion og egenomsorg, også i situationer hvor vi føler os magtesløse. Det bliver meningsfuldt.

#compassion #robusthed #mentalsundhed #hestehospitaler

Start typing and press Enter to search