5. maj 2020

Af Ida Rahbek-Hertz, chefkonsulent hos Center for Mental Robusthed

I slutningen af april afsluttede 80 medarbejdere og ledere det 8 ugers compassion-træningsprogram (CCT™), som en del af en ny stor indsats for at styrke robusthed og forebygge stress, angst og udbrændthed i det danske arbejdsliv. Projektet er støttet af Velliv Foreningen fordi det kan styrke danskernes mentale helbred. Målgruppen er personer, der møder høje krav og forventninger fra borgere, stor følelsesmæssig belastning i arbejdet, mange forandringer samt øgede krav om fleksibilitet og effektivitet. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet har alvorlige konsekvenser for helbredet og kan føre til søvnproblemer, stress, depression, angst og udbrændthed – med stor betydning ikke blot for den enkelte medarbejder, men også for kerneopgaven som skal løses i kontakten med borgerne.

Det har været en spændende og udfordrende proces, ikke kun pga. den særlige covid-19 krise vi alle lever under i øjeblikket, men også fordi det kræver vilje, vedholdenhed og ikke mindst mod, at arbejde med sig selv og sin relation til verden. Jeg er både stolt og taknemmelig over at være en del af denne berigende rejse, og for deltagernes store engagement og bidrag. De resterende 40 deltagere påbegynder træningen efter sommerferien, men allerede nu, begynder vi at behandle de første data om effekten af programmet.

Compassion handler om hvordan vi forholder os til lidelse

Det, vi har arbejdet med i 8 uger er, den måde vi forholder os til lidelse. Lidelse er et samlebegreb der omfatter alle former for ubehag, såsom smerte, uro, frygt, vrede, utryghed, angst, stress, oplevelse af isolation og utilstrækkelighed. Lidelse kommer i mange versioner og grader, fra den lille utilfredshed og til den voldsomme lidelse der kan gøre os syge.

Og hvorfor giver det så god mening at interessere sig for det? Det gør det, fordi at når vi konfronteres med lidelse, genkender vores hjerne smerten, vi bliver følelsesmæssigt berørt og aktiviteten i angstkredsløbet øges. Det er en naturlig respons og det kan vi ikke undgå. Hvis vi alligevel prøver at undgå, flygte fra, benægte, ignorere eller afvise lidelse, så forstærkes lidelsen blot yderligere og den giver ekko i os. Det stresser os, og på sigt kan vi blive syge og udbrændte af det.

Hvad er det vi træner?

Dét, vi kan udvikle med compassiontræning er, kapaciteten til at anerkende og acceptere tilstedeværelsen af lidelsen, uden at vende os bort, afvise den eller kæmpe i mod. Vi kan styrke vores kapacitet til at turde være åbne og rummelige overfor andres lidelse. Når vi er imødekommende når andre lider, aktiverer vi vores oplevelse af forbundethed med andre, vi styrker vores kapacitet til at føle omsorg og endda kærlighed – og det er meningsfuldt, sundt og opbyggende.

I compassiontræningen lærer vi det der kaldes aktiv compassion, hvorigennem vi styrker pro-social adfærd – en handleparathed der øger sandsynligheden for, at vi vil reagere med åbenhed, venlighed, hjælpsomhed og omsorg næste gang vi møder lidelse. Det styrker vores mentale sundhed, trivsel og understøtter oplevet meningsfuldhed i arbejdet – og i livet generelt.

Hvad ville mere compassion betyde for dig?

Hvor ofte tænker du over, hvilke kvaliteter du dybest set ønsker at udvikle som menneske? Det er et centralt spørgsmål, som vi sjældent stiller os selv i en travl hverdag, hvor det kan være svært at finde balancen mellem at præstere, trives, mestre og blot at være – og hvor den dybere meningsfuldhed kan undslippe os.

At reflektere over dette spørgsmål kan give os adgang til vores dybereliggende drivkraft, motivere os til udforske, og hjælpe os til at sætte en intention om den retning, vi gerne vil bevæge os i. Det et vigtigt spørgsmål, for svaret hjælper os til at holde fokus på det der er meningsfuldt, oplevelsen af forbundethed med andre mennesker, og med verden omkring os.

Du kan starte allerede i dag med at overveje:

  • Hvad vil det betyde for dig i dit liv, hvis du havde mere fokus og ro i hverdagen, og lidt mere bevidst kunne vælge hvad du ville bruge psykisk energi?
  • Hvad vil det betyde for dig i dit liv, hvis du kunne styrke din oplevelse af kærlighed, rummelighed overfor, og forbundethed med andre?
  • Hvad vil det betyde for dig i dit liv, hvis du blev lidt bedre til at være opmærksom på og rumme lidelse hos dig selv?
  • Hvad vil det betyde for dig i dit liv, at være mere bevidst om alt det vi deler som mennesker? Vores gensidig afhængighed og forbundethed?

Compassiontræning og meditativ praksis kan hjælpe dig til at få mere ro og balance, at komme i kontakt med din naturlige kapacitet til at føle kærlighed og omsorg, for dig selv og andre – og styrke din oplevelse af forbundethed. Det er meningsfuldt.

Start typing and press Enter to search