23. april 2021.

Vi har bare glædet os så meget til at dele resultaterne fra vores store compassion-projekt sidste år, støttet af Velliv Foreningen. I disse dage har Ida Rahbek-Hertz en posterpræsentation på 2nd International Meditation Festival i Seoul, Sydkorea!

Dataet viste bl.a. et overordnet udbytte for begge interventionsgrupper i form af:

* Mere opmærksomhed på egne reaktioner/følelser/tanker

* Lært metoder til bedre til at fokusere opmærksomheden – at finde mere ro i hverdagen

* Større robusthed – mere ro og overblik i pressede situationer

* Større rummelighed overfor andre, mindre irritation, større bevidsthed omkring at andre er ”ligesom mig”

* Mere fokus på self-compassion, at passe på sig selv – og derved fastholde evnen til at være noget for andre.

Det kvalitative og kvantitative data viste sammenfattet, at deltagelse i CCT™-programmet havde en positiv effekt i forhold til at øge trivsel, reducere stress og fremme egenomsorg, og at CCT™ har stort potentiale som metode til forebyggelse af stress og udbrændthed hos ansatte i jobs med høj følelsesmæssig belastning i Danmark.

Resultaterne præsenteres også på konferencer i Danmark henover sommeren, og der udgives en artikel med flere perspektiver og anbefalinger baseret på projektets erfaringer.

#compassion #mentalsundhed #robusthed

Start typing and press Enter to search