1. oktober 2023

Af Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation

Igen i år er jeg inviteret til at tale på Arbejdmiljøkonferencen (Lab23), hvor jeg denne gang holder en workshop der sætter fokus på psykologisk tryghed og hvordan det hænger sammen med vores evne til at håndtere udfordringer i arbejdslivet. Og det er der god grund til, for højt arbejdspres, mange forandringer og uforudsigelighed, samt stor følelsesmæssig belastning i arbejdet kan føre til stressreaktioner og mistrivsel blandt medarbejderne.

Psykologisk tryghed er en væsentlig faktor i at forebygge mistrivsel. På workshoppen introduceres konkrete compassion-fokuserede metoder til at arbejde med at forebygge stress og styrke trivsel på arbejdspladsen.

Hvad er psykologisk tryghed og hvordan hænger det sammen med vores evne til at håndtere udfordringer i arbejdslivet?

Højt arbejdspres, forandringer og uforudsigelighed, samt stor følelsesmæssig belastning i arbejdet kan føre til stressreaktioner og mistrivsel blandt medarbejderne. En oplevelse af social støtte og opbakning fra kolleger når man er under pres, at man ikke er alene med udfordringerne, og at det er muligt at tale om det svære, udgøre en væsentlig buffer mod mentale sundhedsproblemer. Psykologisk tryghed på arbejdspladsen karakteriserer en tryghed ved at kunne udtrykke sig og være sig selv, hvor det ikke har negative konsekvenser at dele såvel tvivl og usikkerhed, som uenigheder med hinanden. Gennem vores daglige kommunikation og interaktion med hinanden, måden vi forholder os til vores egne reaktioner og hvordan vi reagerer overfor andre når de er under pres, er vi med til at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Med en compassion-fokuseret tilgang bliver vi bedre til, hver især og i fællesskab, at agere hensigtsmæssigt på det der sker omkring os, med mere ro, overblik og rummelighed overfor hinanden.

I starten af 2023 udviklede Center for Mental Robusthed et nyt forskningsbaseret compassion-fokuseret mentaltræningsprogram der forebygger stress og følelsesmæssig udbrændthed blandt sundhedsfaglige. Programmet havde til formål at aftabuisere mistrivsel og give viden om stress og udbrændthed, faktorer og konsekvenser samt fælles forståelse og redskaber til at håndtere høj følelsesmæssig belastning i arbejdet. Med afsæt i en kort præsentation af resultaterne fra dette projekt, får deltagerne i udviklingsworkshoppen en oplevelsesbaseret mulighed for at afprøve delelementer af det compassion-fokuserede mentaltræningsprogram gennem konkrete øvelser. Øvelserne inddrager aktivt deltagernes egne erfaringer.

Udbyttet af workshoppen vil være inspiration til, hvordan man i praksis kan arbejde med at styrke psykologisk tryghed på arbejdspladsen, gennem en compassion-fokuseret tilgang, særligt i jobs med høje følelsesmæssige krav til den enkelte, hvad enten man er medarbejder, leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Målgruppen for workshoppen er medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, der er nysgerrige på at afprøve nye metoder til at forebygge stress og mistrivsel, særligt i jobs med høje følelsesmæssige belastninger.

Start typing and press Enter to search