Mere robusthed og compassion på organisationsniveau

Vilkåret for langt de fleste på det danske arbejdsmarked er knappe ressourcer, løbende økonomiske tilpasninger og en kamp for at fastholde oplevelsen af mening i en hverdag under konstant forandring og uden stabile sociale knyttepunkter. Disse vilkår medfører i stigende grad stress og dårlig trivsel, og det har også konsekvenser for kerneopgaven.

Som leder skal du levere resultater og sikre at opgaverne løses indenfor de givne rammer og vilkår. Det stiller store krav til den enkelte leder, at håndtere komplekse betingelser og forventninger, og samtidig holde sig robust, skarp og motiveret, med lyst og begejstring til at træffe beslutninger, uden selv at blive træt og udbrændt. En del af løsningen ligger i styrkelse af vores to iboende psykologiske færdigheder mental robusthed og compassion. Nyere forskning viser at øget robusthed og compassion er forbundet med øget fokus og opmærksomhed, højere grad af psykologisk fleksibilitet, nysgerrighed og kreativitet, mere selvrefleksion, optimisme og gå-på-mod (også i modvind) – og så medvirker compassion til at begrænse selvkritik og bekymring.

Center for Mental Robusthed udbyder en unik Masterclass fordelt på to undervisningsdage, rettet mod både nye og erfarne ledere i private og offentlige organisationer. Denne Masterclass bygger på forskningsbaseret viden inden for robust ledelse. Den er udviklet til at styrke dit personlige lederskab med konkret viden og redskaber, og give dig greb om ledelse, der understøtter compassion og robusthed på organisationsniveau.

Formål & udbytte

Lederen får nye konkrete evidensbaserede redskaber og indsigt i de fem overordnede robusthedsfaktorer. På den første dag af Masterclass adresseres begreberne compassion og mental robusthed ud fra et psykologisk perspektiv, og lederens egen robusthed. Anden dag adresseres organisationens robusthed og ledelse der fremmer medarbejdernes robusthed.

Denne Masterclass vil styrke din evne til at være en autentisk leder, der:

 • Kan understøtte medarbejderne i at håndtere oplevelse af mangel på mening, for lidt stabilitet og for mange forandringer.
 • Er i stand til at udvise den venlighed og forståelse, der ifølge forskningen er fundamentet i en succesfuld organisation.
 • Bidrager til at styrke den sociale arkitektur i organisationen, således at robusthed og psykologisk kapital kommer i fokus.

Som leder bliver du bedre til at

 • Bidrage til at skabe overblik over det, der har betydning for dine medarbejdere.
 • Bevare og udtrykke realistisk håb og optimisme i en tid, hvor mange føler sig pressede.
 • Bidrage til at skabe en kultur præget af positiv feedback og italesættelse af dét der går godt.
 • Styrke dine relationer til dine medarbejdere og dine lederkolleger, og skabe rammer for sparring og erfaringsudveksling.
 • Identificere dine medarbejderes styrker og bringe dem i spil.
 • Understøtte motivation og oplevet mening blandt dine medarbejdere.
 • Værne om din egen energi og engagement.

Indhold

Masterclass for ledere afholdes over to dage.

Dag 1: Fokus på lederens egen mentale robusthed

 • Hvad er robusthed egentligt? Det (misbrugte) buzzword tages under luppen og du lærer om de fem overordnede faktorer, der har betydning for vores robusthed.
 • Robusthedsfaktoren Selvregulering: At være leder sætter selvregulering under pres. En del af løsningen er, at træne din iboende evne til compassion, der øger din kapacitet til at rumme såvel egne som andres følelser og udfordringer, og styrker din handlekraft. Compassion er også en relationel kompetence der indvirker på vores evne til gensidig forståelse og understøtter velvilje til samarbejde.

Dag 2: Fokus på hvordan du leder på en måde, der fremmer robusthed blandt dine medarbejdere.

 • Med afsæt i robusthedsfaktorerne, arbejdes med fem psykologiske færdigheder, du som leder kan implementere i din organisation.
 • Vi arbejder med: Tankefælder og hvordan du undgår at de vokser? Hvordan man skaber et miljø for flow oplevelser? Hvordan du designer virksomhedens sociale arkitektur, så den understøtter relationsdannelse? Hvordan du identificerer dine medarbejderes styrker?

Undervisere

Eva Hertz er psykolog, Ph.d og direktør i Center for Mental Robusthed. Hun har 25 års erfaring som psykolog, underviser og oplægsholder. Eva arbejder med trivsel, forebyggelse af stress og udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer med afsæt i anvendt positiv psykologi. Eva har tidligere været chef for strategisk lederudvikling i Region Hovedstaden, og desuden forfatter til bogen Robust – lær at mestre modgang (Gyldendal Business 2017). Eva er endvidere ekstern lektor i positiv psykologi ved Aarhus Universitet, samt leder af og gennemgående underviser på MRT® Træneruddannelsen. Eva har mediteret i knap 40 år og underviser i meditation.

Ida Hertz er cand. mag. i psykologi og kommunikation og specialkonsulent i Center for Mental Robusthed. Hun arbejder med undervisning, vidensformidling og innovation. Ida er specialiseret i udvikling af mentalt robuste medarbejdere og ledere, med særligt fokus på de dilemmaer som opstår i samspillet mellem mennesker og teknologi, always-on problematikker og grænseløshed i arbejdslivet. Ida er endvidere underviser på Folkeuniversitetets forelæsningsrække “Positiv psykologi i ledelse – robuste arbejdskulturer”, og på MRT® Træneruddannelsen.  Ida har mediteret i 10 år og er i gang med Compassion Cultivation Teacher Training Program ved CCARE, Stanford University.

Varighed og form

Masterclass for ledere afholdes over to dage, og udbydes to gange i 2018, første gang er:

13. juni kl. 9-16 og 14. juni kl. 9-15.

Datoer for efterårets kursus annonceres senere.

Masterclassens form er en vekselvirkning mellem korte vidensoplæg, introduktion til og afprøvning af evidensbaserede øvelser, individuelle refleksionsøvelser og gruppediskussioner. Undervisningen er praksisnær og inddrager ledernes erfaringer og problemstillinger. Afslutningsvis udarbejdes individuelle handleplaner for videreudvikling af dit teams robusthed.

Sted

Masterclass for ledere afholdes i Center for Mental Robusthed, Højbro Plads 6, 1. sal, 1200 København K.

Pris

12.700 kr. eksklusiv moms.

Prisen dækker test, kursusmateriale og forplejning

 

Er du interesseret i, at kurset bliver udbudt internt i din organisation?

Så kontakt os i dag og få et tilbud, tlf. 40403853, eller 26280909.

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Hvad søger du efter?