Robusthed og compassion i ledelse

Kompleksitet forandringshastighed påvirker os som mennesker – også dig som leder. Din evne til at skabe psykologisk tryghed blandt dine medarbejdere, og samtidig bevare egen ro, fokus og overblik, har central betydning for kerneopgaven. Det er nødvendige ledelseskompetencer, der er mere relevante end nogensinde.Du kan styrke dit personlige lederskab ved at arbejde med din egen robusthed og compassion.

Compassion er en relationel kompetence der indvirker på din evne til gensidig forståelse og evnen til at opbygge samarbejdsrelationer. Nyeste forskning viser, at øget robusthed og compassion er forbundet med øget fokus og opmærksomhed, højere grad af psykologisk fleksibilitet, nysgerrighed og kreativitet, mere selvrefleksion, og optimisme. Robusthed og compassion øger din kapacitet til at rumme såvel egne som andres følelser, og styrker din handlekraft som leder.

Masterclass’en giver dig indsigt i evidensbaserede metoder der styrker dine kognitive færdigheder samt meditative øvelser, der bidrager til at bevare indre ro og balance og styrker din relationskompetence.

Målgruppe

Masterclass’en er rettet mod både nye og erfarne ledere i private og offentlige organisationer med personaleansvar. Den bygger på forskningsbaseret viden inden for robust ledelse og compassion

Udbytte

  • Denne Masterclass understøtter dig så du kan være en autentisk leder, der:
  • Kan fastholde din egen energi
  • Kan understøtte medarbejderne i at håndtere oplevelse af mangel på mening, for lidt stabilitet og for mange forandringer.
  • Er i stand til at udvise den venlighed og forståelse, der ifølge forskningen er fundamentet i en succesfuld organisation.
  • Bidrager til at styrke samarbejdet i organisationen

Undervisere

Eva Hertz er psykolog, Ph.d og direktør i Center for Mental Robusthed. Hun har 25 års erfaring som psykolog, underviser og oplægsholder. Eva arbejder med trivsel, forebyggelse af stress og udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og organisationer med afsæt i anvendt positiv psykologi. Eva har tidligere været chef for strategisk lederudvikling i Region Hovedstaden, og desuden forfatter til bogen Robust – lær at mestre modgang (Gyldendal Business 2017). Eva er endvidere ekstern lektor i positiv psykologi ved Aarhus Universitet, samt leder af og gennemgående underviser på MRT® Træneruddannelsen. Eva har mediteret i knap 40 år og underviser i meditation.

Ida Hertz er cand. mag. i psykologi og kommunikation, uddannet Compassion Cultivation Training (CCT) Teacher fra Stanford University, og chefkonsulent i Center for Mental Robusthed. Hun arbejder med undervisning, vidensformidling og innovation. Ida er specialiseret i udvikling af mentalt robuste medarbejdere og ledere, med særligt fokus på de dilemmaer som opstår i samspillet mellem mennesker og teknologi, always-on problematikker og grænseløshed i arbejdslivet. Ida er endvidere underviser på Folkeuniversitetets forelæsningsrække “Positiv psykologi i ledelse – robuste arbejdskulturer”, og på MRT® Træneruddannelsen.  Ida har mediteret i 10 år og underviser i meditation.

Varighed og form

Undervisningens form er en vekselvirkning mellem korte vidensoplæg, introduktion til og afprøvning af evidensbaserede øvelser, individuelle reflektionsøvelser og gruppediskussioner. Undervisningen er praksisnær og inddrager ledernes erfaringer og problemstillinger.

Sted

Masterclass for ledere kan afholdes i Center for Mental Robusthed eller ude på din arbejdsplads.

Vil du udbyde denne Masterclass i din organisation? Kontakt os på tlf. 40403853.

Kontakt os for tilmelding og spørgsmål

Start typing and press Enter to search