12. marts 2021

Mange organisationer har fået øjnene op for at det er nødvendigt at tilbyde såvel medarbejdere som ledere ressourcer og redskaber der kan øge og fastholde mentale robusthed, for det er en central kompetence i arbejdslivet, hvis vi vil undgå stress, fremme vores egen mentale sundhed og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer. 

Det er ikke en nyhed, at der i alle dele af arbejdslivet i stigende grad bliver stillet krav om høj fleksibilitet og effektivitet, og at arbejdslivet for mange er præget af hyppige omstruktureringer, midlertidige strukturer, og konstante forandringer. Corona-pandemien har medført, at vi i endnu højere grad har været nødt til at tilpasse os en ændret virkelighed og håndtere en meget stor grad af uforudsigelighed. Forandringer kan have en negativ betydning for vores mentale sundhed, og med corona-pandemien er vores trivsel og mentale sundhed kommet yderligere under pres.

Center for Mental Robusthed har uddannet mere end 35 robusthedstrænere, ansat i sundhedsvæsenet, Forsvaret, uddannelsesinstitutioner, produktionsvirksomheder m.fl. Vores mission er at være et videnscenter, der kontinuerligt formidler nyeste viden om den psykologiske færdighed mental robusthed – og jo bredere denne viden kan komme ud i samfundet, jo større nytte. Robusthedstrænerne gør en stor indsats for at fremme mental sundhed på arbejdspladserne og i dette interview med to af vores robusthedstrænere, fortæller de om deres erfaringer og indsatser i deres respektive organisationer.

Hvorfor synes din arbejdsplads at det er vigtigt at tilbyde robusthedstræning?

Gitte Bøgedal er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Koncern HR, Region Sjælland. Hun arbejder med strategisk udvikling af arbejdsmiljøindsatsen, ud fra en fremmende arbejdsmiljøtilgang. Gitte underviser på mental robusthedstræningsforløb i regionen, som godt 700 ansatte på tværs af regionens arbejdspladserne har gennemført siden 2014.

Hun fortæller: ”I Region Sjælland arbejder vi ud fra en fremmende tilgang til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet, når det er bedst, handler både om at fremme sundhed, forebygge risici og reagere, når der indtræffer noget der påvirker sundheden. Kurser i Mental Robusthedstræning understøtter et proaktivt fremmende perspektiv, hvor fokus er på sundhed og hvordan det skal være når det er bedst. Deltagerne får konkrete metoder og værktøjer til at øge deres mentale robusthed samtidig med at organisationen og arbejdsmiljøsystemet arbejder med at skabe gode rammer for det psykiske arbejdsmiljø. Derved eksisterer både et udefra og ind – og et indefra og ud fokus, hvor der er opmærksomhed på samspillet mellem individ og organisation. MRT kurserne bidrager til, at den enkelte ser flere handlemuligheder ved at udvide og åbne tanker, og i et arbejdspladsperspektiv bidrager MRT kurserne til at bedre relationer og samarbejde”.

Anne Marie Koch-Christensen er uddannet folkeskolelærer og MoPP (Master of Positive Psychology). Hun underviser 7.-9. klasses elever, og indgår desuden i det Europæiske UPRIGHT projekt, som lærer børn om robusthed. Som robusthedstræner har Anne siden 2018 undervist 13 hold bestående af lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. i Langeskov Kommune.

Anne fortæller ligeledes: “Jeg tror, at de kan se fordelene i den forebyggende indsats, at de ser det som en god investering – for jeg bliver ved med at få lov til at udbyde flere hold. Der er altid stor søgning om optagelse på kurserne og alle hold er booket.”

Hvad siger dine deltagere, at de får ud af MRT programmet?

Anne Marie Koch-Christensen: ”Alle deltagere synes, at de har fået brugbare redskaber til at takle de udfordringer de har og til at få skabt mere glæde ind i hverdagen. Det jeg hører fra deltagerne igen og igen er, at de synes det er meget interessant, en god blanding af teori, øvelser og samarbejde, samt at de synes det er godt at vide, at man kan passe på sig selv og andre i disse forandringstider, som ofte kan skabe stress og mistrivsel – derfor er det vigtigt med redskaber, der er præventive”.

Anne fortæller også at: ”Deltagerne er særligt glade for at lære om deres styrker, og hvad de kan bruges til. Introduktionen til styrkeperspektivet og personlighedstesten er interessant og øjenåbnende for mange. De siger at det har været et wake-up call på mange parametre, og at de kan bruge redskaberne i hverdagen, både i privat og på arbejde”.

Gitte Bøgedal fortæller ligeledes: ”De sidste 7 år har mere end 700 medarbejdere og ledere deltaget på regionens MRT kurser. Der er blevet taget rigtig godt imod MRT kurserne som er meget efterspurgte, altid fuldt booket og altid med venteliste. Deltagerne er begejstret for de mange konkrete evidensbaserede værktøjer, som de kan gå direkte ’hjem’ og bruge.”

Ud over den træningsapp som deltagerne får som en del af kurset, til forsat at kunne træne, har Region Sjælland også valgt at tilbyde opfølgning på kurserne. Gitte forklarer: ”Der er en ’bekymring’ blandt nogle deltagere for, hvordan de skal finde tid i hverdagen til at få trænet. Og ikke mindst fastholde fokus på vedvarende træning. Derfor tilbyder Region Sjælland 1 – 2 opfølgningsdage årligt med et emne relateret til MRT. Dette for at understøtte den fortsatte træning samt inspirere til yderligere træning og værktøjer.”

Hvad synes du er mest givende som robusthedstræner?

”Det er fantastisk at opleve når deltagerne erfarer, at de har mange handlemuligheder i forhold til at styrke og bevare deres egen mentale sundhed. Og det er en stor tilfredsstillelse at bidrage til at oversætte den forskningsmæssige evidens til helt konkrete værktøjer og handlemuligheder for den enkelte og for arbejdsfællesskabet. Jeg tror det mest givende som robusthedstræner er at vide og erfare, at MRT-kurset gør en positiv forskel – såvel for den enkelte som for arbejdspladsen” siger Gitte Bøgedal.

Anne stemmer i: ”Det mest givende som træner er, at man er med til at skabe et fortroligt rum, hvor der bliver formidlet teori, lavet øvelser som man kan se berører deltagerne, at mange får nye indsigter og andre vinkler på forskellige udfordringer. At de finder ud af, hvorfor de nogle gange er som de er, og hvorfor de reagerer, som de gør i nogle situationer. Man kan se, at de udvikler sig og får noget nyt med sig, som de kan bruge med det samme. Deltagerne er taknemmelige og glade for det, de lærer på kurset og det smitter af på træneren.”

Ansøg om optagelse på MRT Træneruddannelsen 2021

Gennem uddannelsen får du forskningsbaseret viden omsat til praktiske redskaber, der skaber arbejdsglæde, motivation, og resultater, gennem træning af mental robusthed.

Vil du også gøre en positiv forskel på din arbejdsplads, kan du ansøge om at blive optaget på MRT Træneruddannelsen.

Læs mere om uddannelsen.

Start typing and press Enter to search